ČR | Akrylamid je v potravinách zcela nežádoucí, protože zvyšuje riziko vzniku nádorových onemocnění, škodí nervovému systému a poškozuje genetickou informaci. Spotřebitelská organizace dTest otestovala množství akrylamidu ve 12 dětských sušenkách a zjistila významné rozdíly v naměřených hodnotách.

Foto: ilustrační dTest

Akrylamid vzniká při pečení, smažení a grilování potravin při teplotě vyšší než 120°C, vyskytuje se například v bramborových chipsech, hranolkách nebo pečivu. Kvůli výrazné škodlivosti není pro akrylamid určen žádný tolerovatelný limit příjmu. Známy jsou pouze hraniční hodnoty, od kterých škodí (17 µg/kg tělesné hmotnosti denně).

Hlavním cílem nezávislého testu spotřebitelské organizace dTest bylo změřit, kolik škodlivého akrylamidu obsahují sušenky nabízené dětem. Organizace podrobila laboratorním zkouškám devět druhů sušenek, které byly označeny jako potravina pro děti do tří let a troje sušenky bez speciálního označení věku.

Evropské nařízení z roku 2017 připouští pro sušenky určené dětem do tří let věku obsah akrylamidu nejvýše 150 µg/kg výrobku, u sušenek pro běžnou populaci až 350 µg/kg. „Sušenky, které byly vysloveně určeny pro děti do 36 měsíců, splnily všechny předepsané normy, které na batolecí sušenky evropské nařízení klade. Na samotné legislativní hranici 150 µg akrylamidu na kilogram byl obsah akrylamidu jen u jednoho výrobku, a to Hipp Dětských jablečných sušenek,“ říká šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová a dodává: „Sušenky pro děti starší tří let vyhověly legislativním limitům na obsah akrylamidu pro běžnou populaci; nejvíc akrylamidu jsme naměřili ve výrobcích Opavia Brumík Abécé a Kubík Sušenky s máslem, a to 260 µg na kilogram výrobku.“

Ve druhé části se hodnotily výživové informace na obalech sušenek – množství cukru, tuku a obsah soli. Také na tyto látky existují u potravin pro děti do tří let limity. „V jednom případě jsme u sušenek určených pro děti do tří let zjistili, že svým složením nevyhovují předpisům pro složení těchto speciálních potravin. Byl to případ Mini piškotů značky Hamánek, které překročily maximální povolený limit obsahu cukru. Na druhou stranu je potřeba říct, že v současné době tento výrobek na trhu není dostupný, pravděpodobně došlo k jeho stažení,“ komentuje výsledky šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová.

Praktické rady dTestu:

Jak vybrat dětské pamlsky bez akrylamidu?
Údaj o množství akrylamidu se na obalech potravin neuvádí. Jediným vodítkem, který může pomoci vybrat sušenky s nízkou akrylamidovou hladinou, je označení potraviny pro malé děti do tří let. Jedná se o speciální kategorii potravin, kterou na obale nejjistěji poznáme podle toho, že vždycky uvádí, od kolikátého měsíce věku jsou ty které sušenky vhodné.

Jak poznat potraviny pro malé děti?
Potraviny pro zvláštní výživu malých dětí bezpečně poznáte pouze podle několika povinných údajů na obalu.
Nejdůležitějším znakem je informace o doporučeném minimálním věku konzumenta. Obvykle se uvádí jako ukončený měsíc života dítěte. S výjimkou kojeneckých výživ nesmí být uvedený věk nižší než dokončený čtvrtý měsíc.
Pokud na obalu konkrétní údaj o věku chybí, jde o běžnou potravinu a oficiálně je určena až pro děti starší 36 měsíců.
Etikety potravin pro zvláštní výživu rovněž povinně uvádějí způsob použití, obvykle s upozorněním o nezbytnosti dodržení daných instrukcí.

Pokud je potravina určena pro děti mladší šesti měsíců a obsahuje lepek, musí text na přítomnost lepku zvlášť upozornit.
Někdy můžete na obalu najít slova dětská, vhodná pro děti, ovšem bez uvedení konkrétního věku dítěte. V těchto případech nejde o potraviny pro malé děti, ale o běžné výrobky, jejichž receptura byla upravena pro potřeby dětí starších tří let. Vyhláška č. 417/2016 Sb. takové označení povoluje pouze tehdy, když výrobce může prokázat, že je produkt pro děti skutečně vhodný.

Zdroj: dTest