ČR | Česká obchodní inspekce prováděla v průběhu roku 2017 kontroly dodržování zákonů v oblasti prodeje tabákových výrobků. Především se zaměřila na zákon o spotřební dani, o ochraně zdraví před škodlivými látkami, který se týká zejména zákazu prodeje tabáku a alkoholu mladistvým a na zákon o ochraně spotřebitele.

Foto: ilustrační Pixabay

Česká obchodní inspekce celkem uskutečnila 3 473 kontrol a porušení právních předpisů zjistila v 1 534 případech, což je téměř 45 procent. Uložená opatření

Česká obchodní inspekce v minulém roce pravomocně uložila 1 425 pokut ve výši 10 218 000 korun. Za porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, bylo uloženo 19 pokut v celkové hodnotě 263 000 korun. Dále uložila 8 sdružených pokut v souhrnné výši 87 000 korun za porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a současně i některého z dalších zákonů v dozorové kompetenci České obchodní inspekce.

Pro porušení povinností stanovených zvláštními předpisy byl uložen zákaz prodeje na 5 220 kusů výrobků v celkové hodnotě 241 682  korun a zákaz používání na 152 kusů neověřených měřidel.

Zdroj: ČOI