KRNOV | Středisko volného času v Krnově pořádá pěveckou soutěž pro mateřské a základní školy v Krnově a okolí. Soutěž se skládá ze dvou kol – semifinále a finále. Soutěž se bude konat ve velkém sále v SVČ Krnov.

Plakát

Soutěží se ve čtyřech kategoriích:

Kategorie:
1. kategorie – MŠ 4-5 let
2. kategorie – 1. – 3. třída
3. kategorie – 4. – 5. třída
4. kategorie – 6. – 7. třída

SEMIFINÁLE

• Účastník je povinen vybrat si českou nebo slovenskou píseň
různého charakteru.

FINÁLE

• Do finále se dostanou ti, kteří postoupí v semifinále.
• Účastník může zpívat píseň i v cizím jazyce.

OBECNÉ INFO

• Registrační poplatek je 80 kč/osoba – platba na recepci v den soutěže.
• Registrační formulář vyplňte do 4. února 2022.
• Píseň může být různého charakteru – lidová, umělá, pop, atd.
• Každá MŠ a ZŠ třída si vybere max. 3 lidi, kteří půjdou do semifinále
• Je možný doprovod – podklad na MP3, CD, vlastní klavírista (učitelka,
korepetitor, apod.), vlastní doprovod nebo bez doprovodu.
• Po telefonické domluvě lze nahradit nemocné dítě za jiného účastníka.
• Rozmístění šaten a další informace budou u vchodu do SVČ Krnov.

HARMONOGRAM

10:05 – Slavnostní přivítání všech účastníků ve velkém sále.
10:15 – Začátek výstupů podle seznamu.
12:30 – Přestávka (20 minut).

Po ukončení prezentace všech účastníků, budou vyhlášeni postupující do finále
– před samotným vyhlášením bude přestávka.

Autor: Kristýna Postulková