ČR | V některých médiích a na sociálních sítích se v poslední době objevují zmínky o takzvané dávkové turistice. Podle těchto zpráv mají zejména romské rodiny ze Slovenska přicházet do Česka, aby mohly pobírat české sociální dávky, které jsou vyšší než ty vyplácené na Slovensku.

Foto: ilustrační Pixabay

Nárok na dávky v České republice však pro občany jiných členských zemí EU nevzniká pouhým přestěhováním se, ale až splněním řady podmínek. „Statistiky o vyplacených dávkách MPSV nepotvrzují nárůst počtu Slováků mezi jejich příjemci,“ uvádí ředitel Agentury pro sociální začleňování, David Beňák.

Mezi březnem 2017 a březnem 2018 např. vzrostl počet Slováků v Česku o 4,4 % na více než 113 tisíc osob a tvoří tak zhruba 1,1 % obyvatel Česka. Počet slovenských občanů, kteří jsou příjemci nejrozšířenější dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí – se přitom ve stejném období snížil o 20 % na zhruba 1100 osob. Počet příjemců klesal ve všech krajích.

Obdobným tempem klesal také celkový počet příjemců této dávky a objem vyplacených prostředků. Občané Slovenska tvoří zhruba 1,2 % příjemců příspěvku na živobytí. Příjemcem dávky je tedy zhruba 1 % slovenských občanů, kteří v Česku žijí. Mezi českými občany je podíl příjemců této dávky také okolo 1 %.

„Slovenští občané žijící v Česku pobírají příspěvek na živobytí zhruba ve stejné míře, jako čeští občané. Počet českých i slovenských příjemců této dávky v posledním více než roce klesá ve všech regionech. Příchod slovenských rodin kvůli vyšším dávkám tedy nelze podle dat potvrdit,“ shrnuje David Beňák.

Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Zajišťuje podporu obcím v  procesu sociální integrace tím, že jim pomáhá při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy. Posláním Agentury je propojovat klíčové aktéry na místní úrovni tak, aby spolupracovalI při sociálním začleňování. Podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru. Agentura funguje od roku 2008.

Zdroj: Agentura pro sociální začleňování 

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.