ČR | 5. července si v České republice připomínáme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje jako státní svátek. V roce 863 přišli bratři ze Soluně na Velkou Moravu v rámci misie, aby prosadili staroslověnštinu jako jazyk pro bohoslužby.

Foto: ilustrační – Pixabay

Na Velkou Moravu dorazili oba bratři na jaře 863 – Konstantin v hodnosti presbytera/kněze a Metoděj jako jáhen. Díky autoritě a organizačním schopnostem obou výjimečně vzdělaných a erudovaných bratrů a také díky podpoře poskytnuté knížetem Rostislavem jejich misie triumfovala.