MSK | Zvýšení povědomí o důležitosti dodržování rychlostních limitů a zlepšení dopravní bezpečnosti jsou stěžejní cíle dnešní celoevropské dopravně bezpečnostní akce „SPEED MARATHON“. Rovněž moravskoslezští policisté se do akce zapojují.

Foto: Policie ČR

V našem kraji i v tuto chvíli desítky policistů kontrolují dodržování stanovené rychlosti jak v obcích, tak i mimo ně. Stejně jako v předchozích letech jsme tuto speciální akci avizovali, současně nabídli široké veřejnosti, aby se do ní zapojila výběrem míst, kde by měli policisté měřit. Celkově k nám doputovalo něco málo přes 200 tipů od občanů. Často se jednalo o místa, která je „trápí“ a vnímají je z pohledu rychlosti vozidel jako problematická. Některé tipy další hlasující ohodnotili kladně, jiné záporně. Každopádně děkujeme za zájem! Je pravdou, že určitá místa ani nepostoupila do užšího výběru – někteří by rádi viděli policejní radar na louce, v lesu, parku či na poli.

V rámci kraje se v součtu jedná o více než pět desítek stanovišť, na kterých policisté řeší v souvislosti s touto akcí dopravní přestupky. Pro osvětlení výběru – policisté zvolili jednotlivá místa na základě několika hledisek, primárně vzhledem k bezpečnosti silničního provozu a rizikovosti místa, rovněž pak dle počtu hlasů od občanů. V každém okrese kraje tak najdeme místa zvolená policisty i veřejností.

Nepřiměřená rychlost je také letos druhou hlavní příčinou dopravních nehod (první je způsob jízdy). Od ledna do března se stalo celkem 2 377 dopravních nehod, hlavní příčiny jsou:
1 355 způsob jízdy
273 nepřiměřená rychlost
237 nedání přednosti v jízdě

Z dnešního dopoledne – v „50“ 104 km/h
Dnešní dopolední zkušenosti hlídek policistů v terénu dokladují, že avizování akce mělo preventivní účinek, až na výjimky dodržovali řidiči rychlost jízdy. Mezi hříšníky se ale zařadil před polednem řidič, který jel v „50“ v obci Petřvald na Karvinsku 104 km/h. Policisté zadrželi muži řidičský průkaz, zakázali mu další jízdu a oznámí tento přestupek správnímu orgánu.

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR