BRUNTÁLSKO | Je zde listopad, nezadržitelně se blíží advent a pro toto období se již stalo tradicí, že předvánoční shon se snaží zmírnit Smíšený pěvecký sbor Bruntál svými vystoupeními na různých místech Bruntálska i mimo okres Bruntál. Nejinak tomu bude i v letošním roce, v jehož závěru uspořádá sbor devět koncertů, které doplní vystoupením na půlnoční mši v kostele v Bruntále.

Foto: MěÚ Bruntál

1. prosince 2018 od 15.00 hodin vystoupí sbor v kostele v Roudně. O první adventní neděli, tedy dne 2. prosince 2018, čekají pak sbor hned dvě vystoupení, a to od 15.00 hod. v kapli V Lipkách v Rýmařově a od 17.30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Rudné pod Pradědem.

Dvě vystoupení čekají bruntálský sbor rovněž 9. prosince 2018. Uvedeného dne sbor předvede svoje umění od 15.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Miloticích nad Opavou a od 17.30 hod hodin se pak představí v kostele Nejsvětější Trojice v Oborné.

Ve středu dne 12. prosince 2018 od 17.00 hodin zazpívá sbor v kostele ve Dvorcích.

V devíti dnech bezprostředně předcházejících Štědrému dni se sbor představí v kostele Nejsvětější Trojice v Mezině (dne 15. 12. 2018 od 17.00 hodin), v kostele Sv. Vavřince v Leskovci nad Moravicí (dne 16. 12. 2018 od 17.00 hodin) a v kostele církve Československé husitské v Bruntále u rybníka (dne 21. 12. 2018 od 17.00 hodin).

V rámci svých vystoupení přednese Smíšený pěvecký sbor Bruntál vánoční písně a duchovní skladby z per různých autorů. Všechna vystoupení budou proložena sólovými skladbami, jakož i skladbami instrumentálními.

Všichni členové bruntálského pěveckého sboru tímto zvou veřejnost na shora uvedená vystoupení a věří, že se jim podaří zpříjemnit atmosféru jednoho z nejkrásnějších ročních období – období Vánoc.

Zdroj: MěÚ Bruntál