MSK | Posádky Zdravotnické záchranné služby MSK zasahovaly v posledních čtyřiadvaceti hodinách (od rána 31.12.2019 do půl sedmé ranní 1.1.2020) celkem ve více než čtyřech stech případech.

Foto: ilustrační ZZS MSK

Nárůst zásahové činnosti byl oproti běžnému provozu zhruba čtvrtinový. Jen od silvestrovské půlnoci do dnešního rána přitom musely posádky ZZS zasahovat ve sto šestadvaceti případech, což je srovnatelné se situací v roce 2018. Nárůst událostí v této době činil přibližně trojnásobek oproti běžným nocím. Celkově byl průběh večera a nočních hodin obdobný jako v minulých letech a z pohledu záchranářů se obešel bez mimořádností. Zatímco však běžně posádky ZZS MSK ošetřují z celkového počtu pacienty se zraněními asi v jedné třetině a ostatní zásahy jsou u lidí s interními obtížemi, v prvních šesti hodinách roku 2020 tvořila zranění téměř polovinu řešených událostí.

Během novoročních oslav zasahovali záchranáři ZZS MSK u čtyř událostí vzniklých při odpalování zábavní pyrotechniky. U tří mužů se jednalo o lehká nebo středně těžká poranění hlavy, osmadvacetiletá žena pak byla ošetřena po zásahu petardou do hrudníku s kolapsovým stavem, zranění neutrpěla.

V posledních čtyřiadvaceti hodinách byli záchranáři voláni k více než stovce zranění, přičemž od půlnoci do ranních hodin 1. ledna museli ošetřovat dvě třetiny z nich. Mezi úrazy dominovaly pády se zraněními hlavy či končetin a řezná poranění od skla či jiných ostrých předmětů. Mezi ne zcela typická zranění patřil náraz ženy do zdi při noční jízdě na bobech, poranění dolní končetiny při nočním sestupu (2:30h) z Lysé hory, či zranění muže při přelézání dvoumetrové zdi…

Tři desítky zranění se přitom přihodily osobám pod vlivem alkoholu. Více než třicet pacientů posádkám ZZS uvedlo, že byli napadeni jinou osobou. Kromě újmy při tradičních pěstních soubojích utrpěl například jeden z mužů zranění zásahem pivní sklenicí, jiný pak úderem kladívkem na maso…

S diagnózou opilosti či těžké opilosti muselo být v našem kraji záchrannou službou ošetřeno a do zdravotnických zařízení transportováno osmnáct osob. Mezi nimi byli také tři šestnáctiletí mladiství (chlapec a dvě dívky) a jedno dítě ve věku dvanácti let.

Během noci zasahovali záchranáři na území MS kraje u čtyř dopravních nehod, které si vyžádaly zranění účastníků, vesměs lehčího nebo středně těžkého charakteru.

Zdroj: ZZS MSK