KRNOV | Zájemci o vzdělávání z řad dříve narozených se mohou už nyní hlásit do Senior akademie, kterou připravilo pracoviště prevence kriminality odboru školství, kultury a sportu.

Foto: Plakát akce

„Setkání se budou konat v přibližně měsíčních intervalech od jara do letních prázdnin a poté od začátku školního roku do listopadu,“ uvedla manažerka prevence kriminality Irena Šindlerová a dodala, že senioři se budou scházet vždy ve čtvrtek odpoledne od 13.30 do 15.00 hodin ve studovně Základní školy Žižkova. Program bude složen z cyklu sedmi přednášek s řadou praktických rad a doporučení, které by měly přispět k bezpečnému životu dříve narozených spoluobčanů.

Pro účastníky bude už 22. března připravena přednáška zaměřená na osobní bezpečnost seniorů a doporučení městské policie. O měsíc později, tedy 19. dubna, bude následovat protipožární prevence, a 24. května se psycholog zaměří na životní styl seniorů. Doporučením Policie ČR pro seniory na léto i po celý rok se bude věnovat poslední předprázdninové setkání 21. června. Na podzim budou následovat přednášky zaměřené na bezpečí v internetovém prostředí (20. září a 18. října) a celý cyklus 15. listopadu uzavře sebeobrana pro seniory včetně praktických ukázek. „Slavnostní zakončení akademie s předáním pamětních listů se uskuteční 16. listopadu,“ doplnila Irena Šindlerová.

Senior akademie je bezplatná a zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle nebo na adrese: isindlerova@mukrnov.cz. Každý člen akademie bude e-mailem dostávat pozvánky na jednotlivé přednášky a další zajímavé informace.