MSK | Už během noci se k nám začalo dostávat od jihozápadu velké množství saharského prachu a například na webkameře ze Vsetína je obloha již výrazně “zamlžená”.

Foto: Aktuální snímek z družice MSG – Saharský prach je viditelný růžovou barvou.

Prach také patrně způsobil i (větší) tvorbu vysoké oblačnosti (zejména v závětří Alp), se kterou žádný z numerických modelů nepočítal. Takto velké množství prachu, zcela jistě výrazně ovlivní i dnešní maximální teploty.

Detekujeme ho i v naší síti ceilometrů, kteřé pomocí laserového paprsku měří vertikální odrazivost v atmosféře. Na snímku ceilometru z Ostravy-Mošnova je vidět zvýšená vrstva odrazivosti ve výšce kolem 2 km (viz. obrázek níže), stejně jako na dalších ceilometrech například v Brně nebo Holešově.

Na JZ Čech detekujeme i výrazně vyšší koncentrace prachu.

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

Foto: Český hydrometeorologický ústav