RÝMAŘOVSKO | Česká pošta, s.p. oznámila vedení města, že v souvislosti se změnami parametrů Českého telekomunikačního úřadu, které upravují dostupnost poštovních služeb v České republice, plánuje uzavřít pobočku v Janovicích.

Foto: Česká pošta

Vzhledem k neustále klesajícímu trendu v poptávce po tradičních poštovních službách se za posledních pět let zájem o základní poštovní služby na pobočkách snížil o 40 % a Český telekomunikační úřad na základě toho přehodnotil kritéria, podle kterých je určována hustota pošt na území České republiky. Místo dosavadní docházkové vzdálenosti dvou kilometrů k nejbližší pobočce v obcích s počtem obyvatel nad 2500 se tato vzdálenost zvyšuje na tři kilometry. Z toho vyplývá, že z 3200 pošt povinných podle zákona bude nově potřeba 2900, a Česká pošta si tak vzhledem ke své ekonomické kondici nemůže dovolit provozovat pobočky, které nejsou podle zákona povinné. Od 1. července proto trvale a bez náhrady uzavře 300 pošt.

Posledním dnem, kdy bude janovická pošta otevřena pro veřejnost, bude pátek 30. června, a to z provozních důvodů pouze jednu hodinu.

Rýmařovská pobočka pak zajistí dostatečnou kapacitu pro obsluhu všech klientů a vedení České pošty, s.p. věří, že budoucí nastavení poštovních služeb v našem městě bude fungovat tak, aby nedošlo ke snížení klientského standardu.

Zdroj: MěÚ Rýmařov