RÝMAŘOV | V pondělí 22. dubna od 17 hodin přiblíží česká umělkyně Monika Srncová život na Kanárských ostrovech, které před dvaceti lety přijala za svůj druhý domov.

Foto: Plakát

Monika Srncová má za sebou dvacet let mezinárodní kariéry. Po absolvování brněnské základní umělecké školy přesídlila na Kanárské ostrovy, kde studovala hru na housle a violu a ve volném čase rovněž operní zpěv. Věnuje se také tvorbě divadelních představení, v nichž se specializuje na tanec a vystoupení s ohněm.

Besedou v knihovně si Monika Srncová přeje zvýšit povědomí o důležitosti ostrovů v historicko-kulturním vývoji Španělska a Latinské Ameriky a v neposlední řadě podpořit projekt Šuhajky, který dokumentuje a prezentuje tradiční kulturní dědictví České republiky v zahraničí. Tento projekt bude možné v rámci přednášky podpořit finančně, publikacemi o folkloru Čech, Moravy a Slezska, případně darem předmětů lidové tvorby.

Zdroj: MěÚ Rýmařov