BRUNTÁLSKO, OPAVSKO (ROZHOVOR, VIDEO) | Ve volebním obvodě číslo 64 Bruntál letos na podzim probíhají volby do Senátu Parlamentu ČR. S volebním číslem pět kandiduje nynější senátor a ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec (nezávislý kandidát za hnutí ANO 2011), který obhajuje svůj mandát.

V našem regionu rezonuje otázka, jestli lze skloubit funkci senátora s jinými pracovními aktivitami. Je to možné?

„Za 6 let práce senátora a ředitele nemocnice jsem dokázal, že je to možné a dle mého názoru i dobré. Většina senátorů má svou civilní práci. Je nutno zmínit, že funkce senátora není o tom, být neustále v Praze a vymetat společenské akce, na které jsou senátoři zváni. V Praze je důležité být několik dní v měsíci, kdy jsou jednání horní komory, případně, když je třeba vyrazit na ministerstvo řešit nějaký problém, případně podpořit projekt některého z našich měst či obcí. Skloubení obou funkcí ale vyžaduje vysoké pracovní tempo, na které jsem jako lékař celý život zvyklý. Výhodnost této kombinace mohu ukázat na často zmiňovaných zubních ambulancích. Jako senátor jsem si všiml, že lidem v regionu nejvíce schází zubaři. Není povinností nemocnic tyto ambulance zřizovat. Přesto jsem přišel s pilotním projektem a v krátkém čase vyjednal se starosty přípravu vhodných prostor. S panem hejtmanem Ivo Vondrákem jsem domluvil následné financování nových ambulancí, kdy jsem jako ředitel nemocnice dohlédl na jejich stavbu i personální obsazení. Kdybych nebyl senátorem a ředitelem, nebyla by tady žádná stomatologická ambulance, tak jich bude deset.“

Co je podle Vás na práci senátora nejdůležitější, co jste pro region udělal a co ještě plánujete udělat?

„Být vytrvalý při přesvědčování ministerských úředníků o důležitosti řešit regionální záležitosti. Přicházet s návrhy či podporovat zákony, které mohou lidem skutečně pomoci. Senátor je jediný člen horní komory, který je zvolen za svůj obvod, kde je 110 tisíc obyvatel a musí nadstranicky prosazovat zájmy občanů svého regionu. Jako senátor jsem prosadil vybudování magnetické rezonance, kdy mne jako ředitele nemocnice přístrojová komise osm let odmítala s tvrzením, že přístroj nepotřebujeme a nebude vytížený. O tom, že se spletli, svědčí fakt, že přístroj vyšetřil na 15 tisíc lidí a je jeden z nejvytíženějších v zemi. Já v tom ale vidím navíc velkou výhodu pro občany, kteří již nemusí na vyšetření 4 měsíce čekat a jet na něj do Ostravy či Olomouce. Byl jsem jedním z iniciátorů výzvy pro právo bezúhonných občanů držet zbraň a toto právo se nám podařilo zakotvit do Ústavy ČR. Pomohl jsem několika obcím při získání dotačních prostředků k opravám silnic či vybudování kanalizace. Řešil jsem problémy celé řady jednotlivých občanů, kteří se na mě obrátili. Nyní musím dotáhnout systémové změny v zajištění zubní péče. Je na čase, aby došlo ke změnám u dobrovolných hasičů. Ti musí mít kvalitní vybavení a zejména adekvátní náhrady za jejich činnost při zásazích. Budu pokračovat v práci v podvýboru pro zemědělství, abych přispěl k racionalizaci bruselských vyhlášek. A hlavně budu k dispozici městům, obcím a občanům v regionu, tak jako dosud.“

Proč by lidé měli volit právě Vás a co byste jim vzkázal?

„V našem regionu žiji se svou rodinou. Nikdy jsem neodešel ani to nemám v plánu. Dobře znám potřeby i starosti zdejších obyvatel. Jsem zvyklý hodně pracovat a pomáhat nejen pacientům, ale všem potřebným. Můj program se neskládá ze slibů, ale z jasných bodů, které chci realizovat. Díky hlasům a podpoře voličů budu samozřejmě usilovat o rozvoj regionu. Mojí prioritou je zasadit se o výrazné snížení cen energií, které jsou přímým ohrožením všech občanů a firem v republice. Nesmíme dovolit krach společnosti. Děkuji všem za podporu a hlasy.“

Mediální prezentace a propagace
Zadavatel: ANO 2011 | Zpracovatel: Studio STA

top