BRUNTÁLSKO | Všechny čtyři krnovské základní školy zřizované městem, ale rovněž pět okolních – Úvalno, Brantice, Zátor, Jindřichov ve Slezsku a Město Albrechtice), se v polovině září zapojily do projektu Trenéři ve škole.

Foto: MěÚ Krnov

„Založen je na propojení sportů, kdy se při běžných hodinách tělocviku dětem na prvním stupni dostává v pravidelných rotacích pestré pohybové činnosti. K ní dochází prostřednictvím tandemové výuky učitelů právě s vyškolenými trenéry,“ popisuje Václav Sigmund, spoluzakladatel vzdělávacího spolku Trenéři na Krnovsku a koordinátor projektu Trenéři ve škole v oblasti Krnovska, který společně s kolegou Štěpánem Lhoťanem postupně oslovil krnovské sportovní spolky a domluvili se na jejich zapojení. Výsledkem byl vznik patnáctičlenné skupiny trenérů, kteří se v září v základní škole ve Městě Albrechticích zúčastnili třídenního školení složeného teoretických i praktických přednášek.

„Chceme v hodinách tělesné výchovy rozpohybovat všechny děti, nejen ty nadané. Klademe proto důraz na spolupráci s pedagogy a zapojujeme je co nejvíc do cvičení i her, což umožňuje dělit děti do více skupin a využít tak efektivněji čas určený pro pohyb a sportování. Protože mezi hlavní principy programu patří zákaz „náborování“, žáci by si v budoucnu měli sami vybrat sport, který je nejvíc zaujal, a to díky ochutnávce všech zapojených sportů při jedné ze dvou hodin tělesné výchovy týdně,“ vysvětluje jeden z autorů projektu Antonín Barák a dodává: „Pohybová gramotnost se vytváří především do věku deseti let. Více než polovina dětí dnes přitom trpí nadváhou, po pandemii covidu se navíc mnoho z nich dosud nevrátilo do sportovního prostředí.“

Krnovské školy se tak připojily k více než 150 nejen v Česku, ale i na Slovensku, ve kterých se projekt daří realizovat. „Obce i města, která se do programu zapojila, si jej rychle oblíbila, protože působí na všechny děti, pracuje systémově ve školním prostředí a aktivně pomáhá učitelkám. Kladnou zpětnou vazbu jsme získali i od rodičů, ředitelů škol, trenérů a zapojených sportovních klubů. Pevně tak doufáme, že děti na Krnovsku si budou moci vyzkoušet atletiku, gymnastiku, tanec, jógu, florbal, fotbal, basketbal, házenou nebo všesportovní průprava nejen v tomto školním roce, ale i v těch následujících,“ uzavírá Václav Sigmund.

Zdroj: MěÚ Krnov

top