Veterinární inspektoři z Moravskoslezského kraje odhalili při kontrole na vánočních trzích v centru Opavy řadu závažných závad u stánkového prodejce zabíjačkových specialit a dalších masných výrobků. Produkty nebyly chráněny před vnější kontaminací, část z nich byla skladovaná v nevhodných teplotách, či nebyla správně označena. U části produktů bylo prodlužováno původní datum spotřeby. Na stánku se v době kontroly nacházelo zhruba 200 kg potravin.

Foto: SVS

Veterinární inspektoři při kontrole zjistili, že nabízené výrobky nebyly na stánku řádně označeny svým názvem. Některé nabízené produkty byly na stánku klamavě označeny jako „domáci“. Na ceníku bylo u některých výrobků uvedeno: „Zakoupené zboží spotřebujte do pěti dnů od zakoupení“, na etiketě výrobku přitom bylo v informacích pro spotřebitele uvedeno nesprávné datum spotřeby.

Na stánku také chyběly informace o alergenech obsažených v nabízených masných výrobcích. Z několika konzerv s „vepřovým masem ve vlastní šťávě“ prodejce sundal původní plechová víčka s označením a ty vyměnil za čistá neoznačená víčka. Inspektoři SVS nařídili prodejci konzervy s vyměněnými víčky zlikvidovat. Pokračování v prodej bylo umožněno až po odstranění závad. S dotyčným bude zahájeno správní řízení o pokutě. Za zjištěná porušení zákona o potravinách může být uložena sankce až 10 milionů Kč.

V průběhu tohoto týdne byly zjištěny závady také u stánků stejného provozovatele na trzích v Karviné a v Hranicích v Olomouckém kraji.

Pravidelné kontroly farmářských trhů významně přispívají k tomu, aby si zákazníci mohli nakoupit zdravotně nezávadné a kvalitní potraviny živočišného původu. Zároveň by měly spotřebitele chránit před nekalými praktikami některých prodejců. SVS prodejcům i nakupujícím pravidelně připomíná pravidla k prodeji na farmářských trzích (takzvané „Desatero“): https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/farmarske-trhy/.

Foto: SVS

Zdroj: SVS