ČR | Rodiny a senioři pobírající přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči zřejmě nebudou muset pro nárok na výplatu ve 2. čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR příjmy a náklady na bydlení za první tři měsíce letošního roku.

Foto: Vláda ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí i v letošním roce přistoupilo ke zjednodušení administrativy a navrhlo možnost tzv. překlopení dávek do dalšího čtvrtletí. Záměr ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) dnes (1. března) schválila vláda. Úpravy musí ještě schválit Parlament ČR a podepsat prezident republiky.

Důvodem předložení této úpravy je jednak minimalizace kontaktu mezi příjemci dávek a úředníky, aby došlo k eliminaci rizik přenosu Covid-19, dále také maximální zjednodušení a urychlení administrativy tak, aby byla zajištěna plynulá výplata dávek a potřební občané nezůstali na holičkách. Stejná úprava platila během loňského roku.

„Potýkáme se s epidemii, která neustále nabývá na síle. Počty nakažených výrazně překračují čísla z loňského roku. Vyhlásili jsme omezení pohybu a je nutné tomu přizpůsobit i další opatření. Omezení papírování je v této složité době naprosto logický krok. Lidé kvůli pandemii nemůžou přijít o tak důležitou podporu. Takzvané překlopení dávek do dalšího čtvrtletí se loni velmi osvědčilo a usnadnilo lidem život,“ uvedla ministryně Jana Maláčová

Všichni, kteří pobírají výše uvedené dávky tak nebudou muset pro 2.čtvrtletí dokládat příjmy a u příspěvku na bydlení ani náklady na bydlení. Pro stanovení výše dávky se bude vycházet z údajů o příjmech a nákladech, které byly doloženy pro dávky za předchozí čtvrtletí.

I nadále platí možnost komunikace s Úřadem práce ČR online v případě žádostí
o další dávky a podpory či zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Žádosti mohou zasílat elektronicky prostřednictvím datové schránky, emailem, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě.

Pokud klienti využijí možnost podání e-mailem, není nutné, aby měli zaručený elektronický podpis. Přílohou takového emailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti o dávku s podpisem). Pokud člověk touto cestou požádá o jakoukoli podporu/dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba do žádosti uvést také telefonní a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem.

Zdroj: MPSV