KRNOV| Špatný technický stav vozovky a chodníků, chaotické parkování a nevyhovující stav kontejnerových stání. To je charakteristika obytné zóny v Žižkově a Vaškově ulici, kterou plánuje město v příštích letech změnit k lepšímu. V současné době proto vniká projektová dokumentace pro územní rozhodnutí.

Foto: ilustrační – Pixabay

Projekt za 190 tisíc korun, který zpracovává společnost, řeší celý uliční prostor Žižkovy ulice, od křižovatky s ulicí 9. května až po zadní vjezd do mateřské školy, a zahrnuje také navazující plochy bytových domů na severním okraji Žižkovy ulice a ve Vaškově ulici, včetně prostoru neoplocených garáží.

„Projektová dokumentace se týká opravy komunikací a chodníků v Žižkově ulici a dvorních traktů ve Vaškově ulici a vychází ze studie zpracované v loňském roce, do níž byly zapracované relevantní připomínky obyvatel této lokality, které vzešly z veřejného projednání. Hotová má být v září a předpokládáme, že územní rozhodnutí získáme do konce října,“ uvedl místostarosta Michal Brunclík.

 
Po získání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení bude realizace finančně náročné akce pravděpodobně rozdělena do dvou nebo tří etap. Kdy se s úpravami začne, bude záležet na rozhodnutí zastupitelů.