KRNOV | Ani letos rodiče s dětmi nepřijdou o oblíbenou akci Putování ke studánkám. Uskuteční se v sobotu 4. dubna, kdy se zájemci mohou vydat na trasu plnou úkolů mezi 8.45 a 10. hodinou od budovy bývalého sanatoria na Ježníku. Zde se dnes nachází Muzeum nábytku, které můžete rovněž navštívit, protože právě v tento den v 9.09 hodin zahajuje sezonu.

Foto: Plakát akce

„Účastníky čeká již tradiční trasa dlouhá dva a půl kilometru, která povede přes Jelení studánku a končit bude na Ježečkově paloučku, kde budou připraveny pamětní listy, drobné odměny, aktivity pro děti i oheň na opékání špekáčků či teplý čaj,“ popisuje za organizátory Kristýna Kutálková z odboru strategického rozvoje s tím, že v jednání je rovněž posílení autobusového spoje na Ježník. Přesné časy i místa odjezdu budou v předstihu zveřejněny na webu a facebooku města.

Putování ke studánkám se každoročně koná u příležitosti Světového dne vody, novinkou však letos bude propojení s celorepublikovou akcí Ukliďme Česko, kdy dobrovolníci uklízí černé skládky a nepořádek ve vybraných lokalitách. V loňském roce se zaměřili především na park u městských lázní, kde se jim podařilo naplnit padesát pytlů, což bylo přibližně 750 kilogramů odpadu. Letos jsou organizátory úklidové akce společně s městem Krnovem také Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov, MŠ Mikulášská, Klub českých turistů, skautský oddíl Krnovská trojka, Lesní školka Vlčí doupě a řada aktivních členů MA21 Krnov.

„Pytle na sběr i ochranné pomůcky dobrovolníkům zajistíme, k vyzvednutí budou na startu u bývalé léčebny. Zájemci se mohou pustit do úklidu nejen na trase, ale také hlouběji v lese. Pokud by chtěli uklidit jiné místo, stačí se domluvit s některým z organizátorů,“ říká Kristýna Kutálková a zároveň přiznává, že k propojení obou akcí vedla nejen skutečnost, že obě se odehrávají ve stejném termínu, ale také šance oslovit více zájemců o úklid.

Tím ovšem novinky týkající se této lokality nekončí. S prvním březnovým dnem bude zahájena krajská soutěž nazvaná Baterkománie, která potrvá až do 31. srpna, kdy v přízemí radnice bude umístěn box na sběr baterií. Tři města, kterým se podaří vybrat nejvíce baterií, pak od organizátorů získají finanční prostředky na vybraný projekt.

„Město Krnov se rozhodlo do soutěže zapojit a nominovalo projekt Zachraňme Jelení studánku. Jeho cílem by byla nejen oprava přístupového chodníku, ale přibyly by také nové směrové cedule, případně edukační prvky o vztahu k vodě či k lesu. Získané prostředky bychom rádi využily i na rozbory vody ze studánky. Množství úprav je však závislé na získané finanční podpoře,“ vysvětluje Pavla Hájková z odboru životního prostředí a dodává, že na podporu sběru baterií město vyhlásí soutěž o nejlepšího „baterkomaniaka“, kdy tři nejlepší sběrači obdrží tematické věcné ceny, kterými bude sada nabíjecích baterií s nabíječkou.

Zdroj: MěÚ Krnov

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.