KRNOV | Preventisté z řad strážníků Městské policie Krnov besedovali se čtvrťáky ze Základní školy Smetanův okruh.
Společně se dotkli témat jako prevence návykových látek, právní povědomí, bezpečnost v dopravě, práce policie městské i státní, kyberšikana nebo bezpečnost při jednání s cizími lidmi.

Foto: MěÚ Krnov

V závěru setkání strážníci dětem předali drobné upomínkové předměty s bezpečnostní tématikou a výukové materiály k jednotlivým tématům besedy.