BRUNTÁL, KRNOV | V rámci postupného uvolňování bezpečnostních hygienických opatření proti šíření COVIDU-19 je zapotřebí od 1. června 2020 respektovat tato opatření:

Foto: justice.cz

1. Osobám, jež vstupují do budov Okresního soudu v Bruntále a Okresního soudu v Bruntále – pobočky v Krnově dveřmi určenými ke vstupu pro veřejnost, bude i nadále justiční stráží prováděno bezkontaktní měření tělesné teploty. V případě zjištění tělesné teploty vyšší než 37,50 C, nebo odmítnutí se podrobit jejímu změření jsou členové justiční stráže povinni tuto skutečnost ihned telefonicky oznámit soudci/zaměstnanci soudu, který vstupující osobu předvolal, k jeho rozhodnutí o dalším postupu.

 

Pokud do budovy vstupuje osoba, která nebyla nikým předvolána, rozhodne v případě jí naměřené zvýšené teploty nebo v případě odmítnutí podrobit se měření teploty o dalším postupu bezpečnostní ředitelka soudu poté, co jí člen justiční stráže tuto skutečnost telefonicky oznámí.

2. Všechny vstupující osoby jsou povinny po celou dobu přítomnosti v budovách soudu dodržovat následující opatření:
 Při osobním kontaktu dodržovat vzdálenost min. 2 metrů.
 Neshlukovat se na chodbách a před jednacími síněmi.
 Při vstupu do budovy, jednacích síní a jiných prostor soudu použít
dezinfekci rukou.
 Bez ochranného prostředku dýchacích cest – respirátor, rouška, ústenka
atd. nebude osoba do budovy soudu vpuštěna a je zapotřebí mít zakrytá
ústa a nos po celou dobu pobytu v budově soudu s výjimkou dětí do dvou
let a osob s mentálním postižením.

3. Informační kancelář Okresního soudu v Bruntále a pobočky v Krnově se od 1. 6. 2020 zpřístupňuje veřejnosti:

Pondělí 8.00 – 11.00 hod. 12.00 – 16.00 hod.
Úterý – Čtvrtek 8.00 – 11.00 hod. 12.00 – 15.00 hod.
Pátek 8.00 – 11.00 hod. 12.00 – 13.00 hod.

Do informační kanceláře je možno vstupovat pouze s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (rouška, ústenka apod.) a před vstupem je nutno použít dezinfekci rukou. Vstup bude umožněn vždy pouze jedné osobě, případně v doprovodu právního zástupce.

4. Provoz podatelny obou pracovišť Okresního soudu v Bruntále a pobočky v Krnově je obnoven od 1. 6. 2020 v plném rozsahu. Podatel je povinen přistoupit k podatelně vždy jen s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (rouška, ústenka, apod.) a před učiněním podání je povinen použít dezinfekci rukou. Podání na podatelnu soudu může činit vždy jen jedna osoba, další podatelé jsou povinni vyčkat ukončení podání předchozího podatele, přičemž jsou povinni dodržovat vzájemnou vzdálenost minimálně dvou metrů.

5. Provoz pokladny obou pracovišť Okresního soudu v Bruntále a pobočky v Krnově je od 1. 6. 2020 v plném rozsahu a to:

Bruntál:
Pondělí 8.00 – 11.00 hod. 12.00 – 15.30 hod.
Úterý – čtvrtek 8.00 – 11.00 hod. 12.00 – 14.30 hod.
Pátek 8.00 – 11.00 hod. 12.00 – 13.00 hod.
Krnov:
Pondělí 8.00 – 11.00 hod. 12.00 – 16.00 hod.

Zdroj:  justice.cz

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.