ČR | Blíží se konec roku a s ním spojené oslavy v mnoha případech za použití zábavní pyrotechniky. Jako každým rokem, tak i letos varují policisté před její nezodpovědnou manipulací, a aby se předešlo případným zraněním či zbytečným škodám na majetku, radí dodržovat několik zásad.

Foto: Pyxabay

Důležité je nakupovat pouze tu zábavní pyrotechniku, která je legálně uvedena do oběhu – musí být opatřena návodem výrobce v českém jazyce a musí být na ní uvedeno bezpečnostní označení.

Lidé by se měli vyvarovat nákupu takového zboží na tržnicích nebo od náhodných obchodníků. Zábavní pyrotechniku je pak důležité používat tak, abychom neohrozili zdraví či majetek svůj nebo někoho dalšího – s pyrotechnikou manipulovat zásadně na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od objektů (domů, zaparkovaných aut, keřů a stromů). Se zábavní pyrotechnikou by neměly manipulovat nezletilé děti.

Neopatrná manipulace se zábavní pyrotechnikou způsobuje vážná zranění s trvalými následky a největší nebezpečí představuje zejména podomácku vyrobená pyrotechnika. Dbejte proto na rady policistů a hasičů, ať obětí bujarého veselí nejste právě vy.