KRNOV | Blíží se “Dušičky“, čas, kdy pozůstalí vzpomínají na své zemřelé příbuzné a přátele. Lidé přicházejí na hřbitovy, aby uctili jejich památku, zapalují svíčky a vzpomínají. Krásně upravené místo posledního odpočinku blízkých cítí jako projev úcty k zesnulým. Proto si, obzvláště v tomto období, dávají na vzhledu i výzdobě hrobu velmi záležet.

Foto: ilustrační – Pixabay

Ačkoliv by “Dušičky“ měly být především vyjádřením úcty k mrtvým, mnohým lidem každoročně přináší i velké nepříjemnosti. Atmosféry vzpomínek na zesnulé totiž zneužívají nejrůznější podvodníci, kteří lákají z lidí peníze za různé řemeslnické práce na hřbitovech. Falešní kameníci například nabízí, že opraví nebo vyčistí náhrobek, či dokonce postaví náhrobek nový. Velmi často si vybírají seniory, kteří bývají důvěřivější a těmto slibům snadněji uvěří. Snaží se je totiž přesvědčit, že jsou dobří, rychlí a hlavně levní.
Ovšem z této levné, lákavé nabídky se může vyklubat drahá past. Pokud dostane takový kameník předem zálohu, už ho většinou nikdy podruhé neuvidíte. Ani pokud se domluvíte na platbě až poté, co odvede svou práci, nemáte vyhráno. Často se totiž stává, že falešní kameníci odvedou na hrobech nekvalitní práci, nedokončí ji nebo při opravě hrob svým neodborným zásahem poškodí.

Jak se nenechat napálit

Proto Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. radí lidem, aby byli při návštěvách hřbitovů velmi obezřetní a vyhýbali se těmto podvodníkům. Pokud je někdo osloví s podobnou nabídkou, je nejlepší se s ním vůbec do hovoru nepouštět. V žádném případě SOS MaS z.s. nedoporučuje uzavírat smlouvu při prvním setkání na hřbitově!

Výběr kameníka je samozřejmě pouze na každém z vás. Zde najdete pouze pár doporučení, které vám mohou pomoci se vyhnout pozdějším nepříjemnostem:

pokud opravdu potřebujete opravit hrob, pečlivě volte, s kým se na zakázce domluvíte. Vybírejte pouze ze zavedených a známých firem. Zeptejte se i ve svém okolí na reference a zkušenosti, jaké mají vaši sousedé, přátelé či známí s danou firmou. Většina skutečných kameníků má svou provozovnu, kde si můžete jejich práci také prohlídnout.

chcete-li dosáhnout lepší ceny, oslovte více kamenictví než pouze jedno. Jejich nabídky je nutné porovnat a teprve potom se na konkrétní zakázce domluvit. Nerozhodujte se ale pouze na základě ceny. Pečlivě si srovnejte další důležité aspekty předložené nabídky, které se liší nejen cenou, ale také termínem zhotovení, výběrem a kvalitou kamene, celkovým zpracováním náhrobku a také poskytnutou zárukou!

vždy trvejte na podrobné písemné smlouvě, která by měla obsahovat: místo stavby náhrobku, vybraný druh a barvu kamene, nákres s rozměry náhrobku, velikost, barvu i druh písma, termín dodání a celkovou cenu s vyznačením poskytnuté záruky. Předem dohodnutou zálohu na zakázku doporučujeme předávat pouze osobně v provozovně, nebo v sídle firmy odpovědnému pracovníkovi oproti řádnému dokladu.

Zdroj: Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.