MSK | V současné době je informačními cedulemi a záchrannými házecími prostředky včetně bodu záchrany vybaveno 26 spádových objektů. Chybějící části vybavení, o které jsme přišli díky vandalismu, byly doplněny. Každoročně na nové vybavení a doplnění chybějícího vynakládáme nemalé finanční prostředky v řádu statisíců korun, abychom přispěli k větší bezpečnosti na vodních tocích, nad rámec našich zákonných povinností.

Foto: Povodí Odry

Od roku 2015 probíhá ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje zabezpečení spádových objektů informačními cedulemi, pevnými záchrannými prvky, které usnadňují jednotkám HZS případnou záchranu tonoucích se osob a také záchrannými házecími prostředky pro prvotní laickou záchranu.

„V roce 2015 proběhlo pilotní zabezpečení tří spádových objektů na řece Ostravici ve Frýdlantu nad Ostravicí. V následujících letech docházelo postupně k rozmísťování uvedených prvků na další vytipované objekty, a to i ve spolupráci s městem Ostrava, kdy došlo k osazení záchranných házecích prostředků u Jamborových prahů na řece Ostravici v centru města Ostravy. V roce 2022 byly záchrannými prvky a informačními cedulemi vybaveny i důležité spádové objekty (jezy) na řece Odře a Ostravici v Ostravě, přičemž stávající informační cedule byly nahrazeny cedulemi s novou grafikou, kde jsou srozumitelně popsána rizika spojená s rekreačním využitím uvedených objektů a srozumitelněji popsána prvotní laická záchrana tonoucích,“ informoval technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček.

Apelujeme na všechny, kteří se kolem vodních toků pohybují, aby si všímali, zda někdo nepoškozuje záchranné prvky, případně nám nahlásili jejich odcizení na e-mailovou adresu: info@pod.cz.

Bezpečnostní prvky na jezech se skládají z kovového záchranného boxu, který obsahuje záchranný kruh (podkovu) s 30 m dlouhým lanem. Jedná se o kovovou skříň s průhlednými dvířky se zajištěním bezpečnostní plombou a magnetem, která poskytne lepší zabezpečení před vandalismem, ale i povětrnostními vlivy. Všechny záchranné boxy jsou doplněny žlutou samolepkou s číslem bodu záchrany. Jedná se o specifický kód, přidělený hasiči pro každé místo, který známe např. z turistických rozcestníků na horách, po jehož nahlášení na krizovou linku 112 jsou záchranné složky schopny jednoznačně a rychle přesně identifikovat místo záchranné operace a maximálně zkrátit dobu nutnou k záchraně tonoucí osoby,“ vysvětlil vedoucí provozního odboru Povodí Odry Tomáš Skokan.

Volnočasové aktivity v přírodě mohou být při nepozornosti a risku velmi nebezpečné. Pokud je vodní dílo užíváno s rozvahou, tzn. v letních měsících, za běžných průtoků a při vhodných teplotních podmínkách vody a vzduchu a nejlépe vždy s dohledem dalších osob na břehu, je bezpečné.

Zdroj: Povodí Odry