BRUNTÁLSKO, ČR | Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto obvykle začíná telefonát, který může mít pro důvěřivého seniora nedozírné následky. Nic netušící babička nebo dědeček osloví volajícího jménem a už se začne roztáčet kolotoč se smyšleným srdcervoucím příběhem.

Foto: ilustrační – Pixabay

V příběhu se potomek, samozřejmě ne vlastní vinou, dostal do finančně svízelné situace nebo potřebuje nezbytnou věc, na kterou nemá hotovost. Nutně potřebuje peníze, většinou v desítkách tisíc korun. A protože si pro ně z různých, samozřejmě smyšlených důvodů, nemůže přijít osobně, posílá k babičce kamaráda nebo kamarádku.

Tato legenda opět „ožila“. Koncem minulého týdne v bytě více než devadesátileté ženy zazvonil telefon. Hlas v sluchátku jí sdělil, že je její vnuk a požádal o zapůjčení více než sto tisíc korun. Žena sice touto částkou nedisponovala, ale nakonec se domluvili o zapůjčení sumy, která se požadavku hodně blížila. Také se domluvili na tom, že peníze za něj vyzvedne kamarád. Tak se i stalo. Ještě téhož dne poškozená žena finanční hotovost předala zcela neznámému muži.

Ihned poté, co byl skutek oznámen policii, se jím kriminalisté Městského ředitelství policie Ostrava začali intenzivně zabývat. Ohledali místo činu, zjišťovali možné svědky a zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu podvodu, kterého se dopustil dosud neznámý pachatel.

Co dělat (nebo nedělat)

Stáří sebou mnohdy přináší úbytek fyzických sil, snížení pozornosti, zdravotní problémy. A také sociální izolaci. Rychlá a hektická doba nepřeje častějším kontaktům v rodinách. Lidé v produktivním věku své rodiče nebo prarodiče nenavštěvují tak často, jak by sami chtěli. Senioři se tak cítí osamělí a nebrání se kontaktu ani s neznámými lidmi. A právě toho jsou schopni využít a zneužít ti, kteří se neštítí okrást nebo podvést v podstatě bezbranného člověka.

Právě výše popsaná legenda využívá „hladu“ po kontaktu s nejbližšími. Volající podvodníci se spoléhají na to, že oslovený senior svého potomka po hlase hůře rozezná a že je ochoten mu okamžitě pomoci, aniž by si ověřil okolnosti.

Seniorům proto radíme:

Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli údajně volat, případně nejbližším příbuzným.

Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo z rodiny nevolal, volejte Policii ČR na linku 158 a sdělte jim skutečnosti vyplývající z telefonátu. Na policii (linka 158) se raději obraťte také v případě, kdy se Vám kontakt s rodinou nepodaří navázat.

Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte. Ani pod příslibem, že Vám do zástavy přenechají např. doklady (mohou být zcizené) nebo finance v cizí měně (může se jednat o padělky).

„Černá kronika aneb ze soudních síní“

S popisem legendy „vnuk“ se senioři mohou setkat také v knize „Černá kronika aneb ze soudních síní“. Publikace je určená právě této věkové kategorii. Obsahuje dvanáct příběhů, jejichž motivem jsou skutečné případy. Každá povídka popisuje jeden z nejčastějších nebo nejzávažnějších trestných činů páchaných na seniorech (např. již zmiňované podvody s legendou „vnuk“) nebo rizikové situace v dopravě. Příběhy jsou ukončeny poučením, jak se v takové situaci zachovat, případně se jí vyhnout.

Knihu v loňském roce vydalo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje a vzniknout mohla díky podpoře Moravskoslezského kraje. Není určena ke komerčním účelům, zájemci si ji mohou vypůjčit v knihovnách, ale pouze v Moravskoslezském kraji.

Další možností, jak se s příběhy „potkat“, jsou preventivní besedy pořádané policií. Kniha je určena k činnosti policistů oddělení tisku a prevence, kteří ji na svých besedách, pořádaných v klubech či domovech seniorů, hojně využívají.

Zdroj: Policie ČR