ČR | Podle protiepidemického systému ČR je souhrnný index rizika pro Českou republiku na hodnotě 57, která je na úrovni třetího pohotovostního stupně. Vzhledem k odlišné situaci v jednotlivých krajích Ministerstvo zdravotnictví teprve zváží, zda Vládě ČR navrhne přesun do jiného stupně pohotovosti.

Foto: Vláda ČR

Řazení krajů do příslušných úrovní probíhá na základě epidemiologických ukazatelů, jako je např. 14denní incidence na 100 tisíc obyvatel, zjednodušený výpočet reprodukčního čísla, pozitivita testů a také 14denní incidence na 100 tisíc obyvatel zaměřená na seniorní skupiny.

Aktuální hodnota souhrnného indexu rizika pro Českou republiku je nyní 57. To je úroveň, která odpovídá třetímu stupni pohotovosti. Situaci nicméně komplikuje rozdílnost rizikového skóre v jednotlivých krajích. Zatímco např. v Praze je rizikové skóre 42, v kraji Vysočina je to 75. Ministerstvo zdravotnictví na základě analýzy epidemické situace a diskuze v rámci epidemiologické skupiny rozhodne, zda Vládě ČR navrhne přesun do jiného stupně PES.

„I přesto, že je souhrnný index rizika pro Českou republiku na úrovni, která odpovídá pohotovostnímu stupni 3, situaci komplikují rozdíly, které mezi jednotlivými kraji jsou. Případnou změnu pohotovostního stupně PES tedy budeme muset teprve zvážit, a to na základě dat a s přihlédnutím k tomu, aby byla zajištěna ochrana seniorů a dalších zranitelných skupin obyvatel. Základním kritériem při rozhodování o případném přesunu do nižšího stupně pohotovosti pro nás ale vždy bude to, co nám řeknou veškerá dostupná data,” vysvětluje aktuální situaci ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Skóre je hodnoceno barevně pro celé kraje, hodnoty jsou ale kalkulovatelné také pro nižší správní celky. Podle skóre jsou kraje řazené do pěti stupňů pohotovosti, na které navazují příslušná protiepidemická opatření týkající se např. nošení roušek, shromažďování, obchodů, kultury nebo školství.

„Pozitivní zprávou, která napomáhá příznivějšímu vývoji epidemické situace, je úspěšnost trasování. Z údajů posledních týdnů je patrné, že zhruba 85 % případů vyřešíme do 24 hodin. Celkové procento vyřešených případů je na úrovni okolo 99 %. Velmi nám v tomto směru pomáhá také sebereportovací formulář,” popisuje stav okolo trasování hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Protiepidemický systém (PES) vyvinulo Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky ve spolupráci s experty z českých i zahraničních univerzit. Skóre je kalkulováno a implementováno do online systému ÚZIS a zveřejněno na webových stránkách.

„Stále zůstává poměrně vysoké procento nákaz, ke kterým dochází v kohortách zranitelných skupin obyvatel a mezi seniory. To se následně promítá do počtu hospitalizovaných pacientů. Ačkoli tyto počty klesly z více než 8 000 na současných 5 100, stále jde o vysokou zátěž blokující kapacity nemocnic. Aktuální hodnota reprodukčního čísla je 0,9, avšak stále relativně vysoký podíl pozitivních testů a velké rozdíly mezi kraji činí situaci nestabilní a rizikovou,” zmiňuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Vzhledem k aktuální epidemické situaci zavedla Vláda ČR některá plošná opatření, která se týkají např. zákazu nočního vycházení, povinného nošení roušek nebo nařízení home office, pokud to povaha práce umožňuje.

„Situace ohledně nově hospitalizovaných pacientů se plošně i nadále mírně zlepšuje. Momentálně se nerealizují ani transporty pacientů mezi jednotlivými kraji. Ministerstvo zdravotnictví proto vydalo mimořádné opatření, které ruší příkaz k zastavení elektivní péče a zároveň stanovuje nová pravidla pro přijímání pacientů k elektivním výkonům. Nemocnice ale musí být připravené, aby v případě potřeby byly schopny přizpůsobit svou činnost opět zvýšenému počtu pacientů covid-19, pokud by k němu došlo,“ zmiňuje náměstek ministra zdravotnictví, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a vedoucí Klinické skupiny COVID Vladimír Černý.

Zdroj: MZČR