ČR | 17. ledna proběhlo další kolo testů ve školách, ve kterém bylo otestováno více než 1 176 tisíc žáků a téměř 181 tisíc pedagogů a zaměstnanců. Objem realizovaných testů zůstává v jednotlivých kolech testování přibližně stejný.

Foto: ilustrační – Pixabay

Testování žáků odhalilo celkem 7 210 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 612,9 zachycených případů na 100 tisíc testovaných osob. U pedagogů a zaměstnanců bylo 17. ledna potvrzeno 957 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 528,8 zachycených případů na 100tisíc testovaných osob. V obou případech jde o velmi významný nárůst, více než dvojnásobný, proti předchozím kolům testů z 13. ledna 2022. Na růstu zátěže se již nepochybně významně projevuje nástup dominance varianty omikron, což potvrzuje nejvyšší nárůst hodnot v regionech, kde byl Státním zdravotním ústavem prokázán nejrychlejší růst podílu této varianty viru v prevalenci.

Celkem bylo v populaci za relevantní období po 17.1. zachyceno 23 953 nákaz u dětí a mladistvých ve věku 6 – 19 let. Z toho 7 210 (30,1 %) na základě testů provedených ve školách. Epidemiologická šetření KHS provedená u všech populačních záchytů nákazy z daného období u osob ve věku 6 – 19 let prokázala přímou souvislost se školou či školním kolektivem u 4 580 (19,1 %) všech zachycených případů v daném období, z toho bylo 1 438 případů přímo zachyceno testy ve školách.

Zdroj: MZČR