ČR | Příspěvek je určen dítěti do 18 let, které žije v rodině, jejíž příjem v roce 2021 byl do jednoho milionu korun hrubého. Spodní věková hranice je stanovena narozením dítěte nejpozději 31. prosince 2022. Horní věková hranice je pak daná 1. srpnem 2022, kdy věk nesmí přesáhnout 18 let. Pokud tedy dítě oslaví osmnáctiny 2. srpna nebo později, pak nárok na příspěvek mít bude.

Foto: ilustrační – Pixabay

Týká se příspěvek jen biologických rodičů, nebo i adoptivních rodičů a pěstounů?
Příspěvek se týká jak biologických rodičů, tak adoptivních rodičů, protože ti jsou zákonnými zástupci. Dále zákon stanoví, že za rodiče jsou považováni také pěstouni. Z hlediska příjmů se pak posuzují výdělky adoptivních rodičů, resp. pěstounů.

Kdo a jak o příspěvek může požádat?
Žadatelem je vždy jeden z rodičů, čestné prohlášení o příjmech dává za oba rodiče. Automaticky bude příspěvek v srpnu vyplacen rodičům, kteří mají v červnu nárok na přídavek na dítě. Ostatní rodiče budou podávat jednoduchou žádost o příspěvek, a to buď elektronicky přes webovou aplikaci, nebo osobně na vybraných Czech POINTech, zejména na obecních a krajských úřadech. Jejich seznam bude zveřejněn. Žádosti bude možné podávat teprve až zákon začne platit, nejspíše v srpnu.

Co budu potřebovat, když chci zažádat elektronicky?
Potřebujete elektronickou identitu občana, přes kterou se dostanete do naší webové aplikace, kde vyplníte základní údaje a zaškrtnete čestné prohlášení, že příjmy rodiny nepřesáhly v roce 2021 milion korun hrubého. My pak tyto informace ověříme u Finančního úřadu a ČSSZ.

Kdy příspěvek dostaneme?
Po souhlasu vlády je třeba ještě schválení zákona Parlamentem a podpis prezidenta. Směřujeme k tomu, aby se příspěvek začal vyplácet v srpnu.

Jakým způsobem bude příspěvek vyplacen?
Obvyklým způsobem jako všechny dávky a příspěvky, tedy bezhotovostně převodem na účet nebo složenkou.

Bude se příspěvek danit?
Příspěvek nebude podléhat zdanění. Z principu by nemělo smysl poskytovat příspěvek a pak jej snížit o daň.
Bude se příspěvek započítávat do rozhodného příjmu (kvůli dalším dávkám)? Ne, tento příspěvek se do rozhodného příjmu nezapočítává, takže nebude mít vliv na případný nárok na další dávky.

Příspěvek se nyní týká jenom dětí a jejich rodin. Plánuje MPSV a pan ministr nějakou podporu pro bezdětné občany, kteří jsou také zasaženi vysokou inflací a zdražováním?
To se již děje. O 10 % se od letošního dubna již mimořádně navýšilo životní a existenční minimum, což má přímý dopad i na některé sociální dávky. Více peněz tak dostali ti, kdo pobírají příspěvek na živobytí či doplatek na bydlení. Navyšoval se také příspěvek na bydlení a rozšířily se možnosti pro využití mimořádné okamžité pomoci v případě náhlých životních nesnází.

Proč je příjmová hranice rodiny nastavena právě na milion hrubého?
Příspěvek je připraven tak, aby pomohl hlavně domácnostem, jejichž rozpočtů se dotýká navyšování cen energií, potravin a dalších komodit. Zvyšování cen se přímo týká především rodin s dětmi, které jen velmi složitě mohou upravit strukturu spotřeby. Rodiče s dětmi, především pak samoživitelky a samoživitelé, jsou velmi zranitelnou skupinou. Roční příjem ve výši 1 milionu korun hrubého přibližně odpovídá průměrnému příjmu české domácnosti.

Nezvedne tento krok inflaci?
Celkové výdaje státního rozpočtu na toto opatření by neměly přesáhnout 10 miliard korun. Jde o výdaj jednorázový, nikoliv mandatorní, který by zvyšoval výdaje státu dlouhodobě. Inflace má v současné době především řadu vnějších příčin, které pramení hlavně z dlouhodobého zadlužování státu.

Zdroj: MPSV