BRUNTÁLSKO, ČR | Objednali jste si zboží z e-shopu a nedorazilo? Zkontrolujte, zda není uložené u sousedů či u zcela neznámé osoby. Ačkoliv se jedná o postup zcela v souladu se zákonem, můžete snadno přijít třeba o právo na vrácení zboží.

Foto: ilustrační Pixabay

Stále více lidí provádí vánoční i jiné nákupy na internetu. Pokud však nejsou při doručení osobně k zastižení, doručovatel má podle právních předpisů a zejména poštovních podmínek České pošty dvě možnosti: uložit balíček na poště nebo u jiné osoby.

Poštovní zásilku nemusí přebírat výhradně adresát, doručovatel ji má svěřit tomu, kdo se nachází ve stejném bytě či kanceláři. Pokud se ovšem ani takový způsob doručení nepodaří, lze balíček předat jiné vhodné osobě, zejména některému ze sousedů, který slíbí, že poštovní zásilku adresátovi předá a převzetí potvrdí svým podpisem.

Adresát má vždy možnost poště předem písemně sdělit, že nechce, aby byly jeho zásilky doručovány podobným způsobem, případně si může vyžádat doručování balíčku či dopisu výhradně sobě. Pouze do vlastních rukou se pak dále doručují zásilky, které jsou takto označeny odesilatelem, a zásilky, jejichž udaná cena je vyšší než 10 000 korun. Tato omezení platí i pro zasílané peníze.

Osoba, která zásilku převzala, je povinna ji předat adresátovi co nejdříve. Pokud se tak nestane, může se přihodit, že adresátovi třeba marně uplyne čtrnáctidenní lhůta pro vrácení zboží při nákupu na internetu. Podle zákona by si měli dávat pozor i lidé, kteří cizí zásilky přebírají.

Stávají se takzvanými jednateli bez příkazu a odpovídají za škody na zásilce. To se týká i škody způsobené laxností, kvůli které marně uplynula lhůta k odstoupení od smlouvy. Zapomnětlivému sousedovi by se tak klidně mohlo stát, že bude žalován o náhradu škody.