ČR | Uzavřít registrované partnerství půjde na všech matrikách. Souhlas dítěte se změnou jména je nově nutný už od 12 let. Do matriky lze zapsat zdrobnělá i domácká jména.