KRNOV | Myslivci odloví černou zvěř naháňkou v sobotu 13. listopadu od 9.00 do 16.00 hodin v oblasti Ježníku. V neděli 14. listopadu od 9.00 do 16.00 hodin v oblasti Cvilína.

Foto: ilustrační – Pixabay

Důvodem lovu je plánované snižování populace černé zvěře. Pokud se s lovci setkáte, prosíme, dbejte v zájmu vlastní bezpečnosti jejich pokynů.

Zdroj: MěÚ Krnov