BRUNTÁLSKO | O lipové aleji na Uhlířském vrchu se v posledních týdnech a měsících psalo hodně, zejména v souvislosti s úspěchem v celorepublikové anketě Alej roku 2022. 

Foto: Alej roku 2022 – Pavlína Konečná

Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství v rámci samosprávné činnosti o lipovou alej pečuje a zajišťuje její pravidelnou údržbu. Finanční prostředky čerpá primárně z rozpočtu města, ale vzhledem k tomu, že i záchovná údržba je finančně velmi náročná, využívá také různé dotační tituly. Pravidelně spolupracuje s firmou Sadové úpravy s.r.o., Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK) a Památkovým ústavem, s jejichž odborníky konzultuje zásahy tak, aby zachoval historický vzhled čtyřřadé aleje a zajistil bezpečnost pro občany.

 

Naplánovaná je inventarizace lipové aleje, včetně mykologického (zaměřeno na houby) a chiropterologického (zaměřeno na netopýry) průzkumu. Je potřeba, v souladu s novou legislativou, obnovit správní akty vyhlašující jednotlivé památné stromy v aleji tak, aby bylo možné zanést jejich polohu i do katastru nemovitostí a zároveň vytvořit každému stromu jeho “rodný list”, ve kterém bude možné zjistit např. jeho přibližné stáří, obvod kmene, nebo zásahy, které bylo v posledních letech nutné udělat. Zároveň je třeba každému stromu vytvořit plán péče do budoucna. V současné době Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství spolupracuje s AOPK na determinaci dřevokazných hub, které se v aleji vyskytují.

 

V aleji jsou ponechána torza starých odumřelých lip pro jejich biologicko-ekologický význam. Tato torza jsou biotopem hmyzu, jehož larvy se živí odumřelým dřevem. Může jít i o vzácné druhy. V dnešní době je až 40 % druhů brouků, kteří jsou vázáni na rozkládající se dřevo, ohroženo vyhynutím a to proto, že jejich biotop z krajiny zkrátka mizí. Jde o hmyz, který osídluje jen mrtvé a umírající stromy. Proto nejsou zdravé stromy v okolí ohroženy. V dutinách těchto torz se také mohou vyskytovat kolonie kriticky ohrožených netopýrů. O tom všem více poví až plánovaná inventarizace.

 

Lipová alej s poutním kostelem je symbolické místo, které má svou historii a typický vzhled a pevně věříme, že bude i nadále místem odpočinku a relaxace.

 

Zdroj: Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství