MSK | Více než stovku tematických map z nejrůznějších oblastí nabízí nový elektronický Atlas Moravskoslezského kraje. Obsahuje data o regionu a jeho struktuře, podnikatelské sféře, fakta o zdravotnictví, kultuře, školství, životním prostředí nebo například dopravní infrastruktuře. Věnuje se i vývoji počtu obyvatel či trhu práce. Informace přehledně nabízí prostřednictvím map, grafů, schémat, nechybí v něm ani fotografie nebo doprovodné texty. Zdarma je k dispozici na webu Moravskoslezského kraje.

Foto: MSK

Kapitola Podnikavý a inovativní kraj přináší informace o firmách, podnicích, průmyslových zónách, ale také třeba o hospodaření obcí. Vzdělaný a zaměstnaný kraj nabízí data o školách, stavu vzdělanosti, ale také nezaměstnanosti. Obsahuje mapy věnující se populačnímu vývoji, Kapitola Čistý a zelený kraj obsahuje data za znečištění ovzduší, produkci odpadů, informuje také o chráněných územích nebo brownfieldech. V této části jsou například k dispozici informace  o vlnách veder v regionu.

Kapitola Zdravý a soudržný kraj informuje o počtech lékařů, ambulancí, výjezdových stanovišť záchranné služby, nabízí i sociální témata, jako jsou domovy pro seniory, ale také třeba údaje k exekucím. O stavu silniční a železniční sítě, intenzitě dopravy, nehodovosti, ale také o kriminalitě nebo třeba pokrytí území internetovým připojením se dozvíte v části Propojený a chytrý kraj. Poslední kapitola Atraktivní a kulturní kraj se věnuje technickým a kulturním památkám nebo třeba cyklotrasám a ubytovacím zařízením.

Atlas Moravského kraje je zdarma ke stažení v plném rozlišení v pdf verzi, k dispozici je také v interaktivní podobě na krajském webu.