DÍVČÍ HRAD (FOTO) | Poučnou a zároveň zábavnou formou se mohly děti v knihovně v Dívčím Hradě seznámit s knihami a přiblížit se jim neobvyklým způsobem. Noc s Andersenem proběhla z pátku 23. na sobotu 24. března 2018.

Foto: Zdenka Spurná

Pro děti byl kromě přespání připraven doprovodný program. Děti nejprve vyplnily pohádkový kvíz a pak se pustily do kreslení pohádkových pohlednic. Po té následovala večeře, při které jim knihovnice Marika Slobodová přečetla pohádku a pověsti a báje z Osoblažska. Malé nocležníky pak čekalo promítání filmu, a večerka. Akce byla zakončena snídaní. Akci pro děti připravilo Komunitní centrum Dívčí Hrad ve spolupráci s obcí Dívčí Hrad, knihovnou obecního úřadu a dobrovolníky.

Děti nocují v knihovnách po celé republice u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Akce Noc s Andersenem vznikla v České republice (a v současnosti už se rozšířila do různých států Evropy) s cílem přilákat děti netradičním způsobem ke čtení a zpříjemnit jim chvíle strávené v knihovně.