ČR | Pokud je žena těhotná, neexistuje žádné množství alkoholu, které lze považovat za bezpečné. V souladu s tímto také platí, že v průběhu těhotenství neexistuje žádné období, kdy by bylo možné alkohol konzumovat bez rizika. Konzumace jakéhokoliv množství alkoholu je vždy považována za rizikovou s potencionálními následky pro dítě i matku.

Foto: ilustrační – Pixabay

V případě, že jste těhotná, neexistuje žádné množství alkoholu, které by bylo považováno za bezpečné. Na tomto faktu nic nemění ani druh alkoholu. Stejně škodlivý je totiž veškerý alkohol, a to včetně vína nebo piva. Existuje celá řada studií, které jasně prokázaly poškození vývoje plodu při chronickém užívání alkoholu. U nižších dávek (1 – 4 sklenice/ týden) se sice výsledky výzkumů různí, zároveň však existují takové studie, které tvrdí, že i malé dávky alkoholu mohou mít negativní vliv na vývoj dítěte. Lékaři u nás proto doporučují těhotným ženám úplnou abstinenci.

Během těhotenství neexistuje žádná doba, kdy by byla konzumace alkoholu vhodná. S abstinencí je ideální začít dokonce už před plánovaným otěhotněním. Alkohol totiž může ovlivnit samotnou schopnost početí nebo zvýšit riziko samovolného potratu v rané fázi těhotenství.

Ze stejného důvodu, by se konzumace alkoholu měli zdržet také sexuálně aktivní ženy, které nepoužívají žádný druh účinné antikoncepce. Pokud by žena neplánovaně otěhotněla a dál užívala alkohol, aniž by o svém těhotenství věděla, nechtěně by tak vystavovala své nenarozené dítě nadměrným dávkám alkoholu, což by mohlo vést k závažnému poškození plodu.

Při zvýšeném požívání alkoholu jsou vystaveni nebezpečí matka i plod již během prvního trimestru. U dítěte může alkohol ohrozit především správný vývoj orgánů a centrální nervové soustavy. Může mít na svědomí vznik neurologických nebo psychických poruch a růstovou nebo mentální retardaci

Největší zátěží pro nenarozené dítě je to, že alkohol přijímá prostřednictvím placenty velmi rychle. Je prokázáno, že alkohol v krvi plodu dosahuje stejné nebo o něco nižší koncentrace, než je hladina alkoholu v krvi matky. Současně mu ale trvá dvakrát pomaleji než tento alkohol ze svého organismu. Současně mu ale trvá dvakrát pomaleji, než tento alkohol ze svého organismu vyloučí. Důvodem je skutečnost, že odbourání alkoholu umožňují jaterní enzymy, které ale dítě do 8. týdne nemá. Dítě je tedy nejvíce citlivé na příjem alkoholu v prvním trimestru těhotenství; současně ani po této době nemá ještě své orgány (játra a ledviny) vyvinuty natolik, aby se dokázalo bezpečně vyrovnat s přítomností alkoholu v těle.

Užívání alkoholu je pro dítě škodlivé také v pozdějších stádiích těhotenství. Pokračování v konzumaci alkoholu v druhém a třetím trimestru představuje riziko pro rozvoj duševních a tělesných poruch v prenatálním i postnatálním vývoji.

Zdroj: Centrum podpory veřejného zdraví SZÚ

 

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.