ČR | Domácí násilí samo nezmizí! Jeho skrývání není řešením! Lhostejnost a skrývání domácího násilí je nejhorší možnou reakcí! Uvnitř partnerských a rodinných vztahů může docházet k rozmanitým variantám násilných incidentů. Ne všechny lze označit jako domácí násilí. Podstatu domácího násilí vystihuje pojem “týrání”, který činí soužití nesnesitelným.

Foto: ilustrační STA Bruntálsko

Domácí násilí je především fyzické, psychické anebo sexuální násilí, ke kterému dochází mezi blízkými osobami. O domácí násilí se jedná vždy, pokud jsou přítomny všechny následující znaky.

Domácí násilí samo od sebe neskončí, naopak má nebezpečnou tendenci eskalovat. Ohrožené osoby potřebují včasnou a účinnou pomoc, ochranu a podporu.

Znaky domácího násilí:
Opakování a dlouhodobost – z jednoho útoku jakéhokoli charakteru ještě nelze určit, zda jde o domácí násilí. Může to však být jeho začátek.

Eskalace – domácí násilí se stupňuje od útoku proti lidské důstojnosti k fyzickým útokům až k závažným trestným činům ohrožujícím zdraví a život.

Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí na ohroženou osobu a násilnou osobu – domácím násilím nejsou vzájemná napadání, hádky, rvačky, spory, kde je rovné nebo střídavé postavení stran incidentu.

Neveřejnost – domácí násilí probíhá zpravidla za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly.

Proč je domácí násilí nebezpečné?
Je skryté před zraky veřejnosti i státních orgánů.
Narůstá pozvolna, ohrožená osoba obtížně pozná okamžik, kdy již vztah není bezpečný.

Lze se před ním těžko bránit, protože ohrožená osoba s násilníkem sdílí řadu společného, a to včetně obydlí, ze kterého nemá kam odejít.

Má dopad na děti přítomné při násilí, které získávají negativní vzory a považují je za normální.

Má vzrůstající tendenci – zpočátku se jedná o útoky proti lidské důstojnosti (urážky, vydírání, ponižování), následují útoky proti zdraví (facky, bití, škrcení) a může vyústit a až v útoky proti životu.

První kontakt s případem domácího násilí
Násilnou osobou může být:

dítě do 15 let,
mladistvý,
dospělý muž,
dospělá žena.

Ohroženou osobou může být:

žena,
muž,
senior/seniorka,
dítě,
osoba se zdravotním postižením.
Prioritou je zajistit bezpečí ohrožených osob a řešit situaci včas, cestou sociálně-právních opatření případně v kombinaci s trestněprávními opatřeními.

Bezpečnostní plán
Pokud se necítíte ve vztahu bezpečně, připravte se na možnosti ochrany pro případ dalšího násilného útoku.

Zvažte zejména:

shromáždění důležitých telefonních čísel pro případ potřeby (známí, policie, intervenční centrum, azylový dům apod.),
možnost informování rodiny, přátel či sousedů, kteří by Vám v případě potřeby mohli pomoci (např. poskytnutím krátkodobého úkrytu),

možné únikové cesty v případě násilného jednání, např. nenechat se zavřít v části obydlí bez oken ani východu, ale též kam se lze v takové situaci uchýlit, smluvené znamení pro sousedy v případě ohrožení,

vytvoření bezpečnostního zavazadla pro případ nenadálého odchodu z obydlí, kde budou uloženy všechny potřebné věci.

Jedná se zejména o:

doklady (průkaz totožnosti, rodný list, průkaz zdravotního pojištěnce apod.)
důležité dokumenty )k účtům, k bytu, pracovní smlouvy, rozhodnutí soudu apod.)
léky, věci denní potřeby pro sebe a případně pro děti (oblečení, hygienické potřeby, hračky)
klíče od obydlí, peníze, kreditní kartu, jízdenky.

Zdroj: Preventivní informace Policie ČR

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.