KRNOV | Adventní čas v Krnově si nelze představit bez vánočního stromu na Hlavním náměstí. Město Krnov se proto obrací na obyvatele města a okolí s výzvou k darování stromu k tomuto účelu, který na jejich pozemku stíní či jinak překáží. 

Foto: Pixabay

Vhodný je smrk, jedle či douglaska o výšce zhruba 10 metrů. Strom by měl splňovat estetickou stránku vánočního stromu, měl by být tedy rovný a pravidelného tvaru. Dále je třeba, aby se ke stromu dostala technika – jeřáb a nákladní auto, které jsou potřebné k bezpečnému pokácení stromu a jeho převozu, důležitý je také dostatečný prostor pro manipulaci.

Nabídku s uvedením pozemku a kontaktu na majitele, kterou lze doplnit fotografiemi stromu a pozemku, zasílejte na e-mail: dmartinik@mukrnov.cz.

Zdroj: MěÚ Krnov