BRUNTÁL | Provozovatel dráhy – Správa železniční dopravní cesty, s.o. vyhlásil ve dnech od 4. května, 8.00 hod do 13. května 2019, 18:00 hod výluku traťové koleje. Vyloučené úseky se dělí na dvě etapy v závislosti na postupu výlukové činnosti. Kompletní informace k výluce, včetně výlukového jízdního řádu, najdou cestující na stránkách www.cd.cz/omezeniprovozu. Případné dotazy zodpoví i operátoři zákaznické linky 221 111 122.

Foto: ilustrační Pixabay