DÍVČÍ HRAD | V pátek 26. května 2023 proběhl na Sádku v Dívčím Hradě den otevřených dveří. Veřejnost si mohla prohlédnout 9 nových sociálních bytů, které byly vystavěny neziskovou organizací SÁDEK projekt, z.s. Ta mimo sociálního bydlení podporuje i sociální podnikání, sociální služby a všeobecný socioekonomický rozvoj Osoblažska.

Foto: Zdenka Spurná

Myšlenka vybudování sociálního bydlení v místní části Sádek v Dívčím Hradě vznikla v roce 2018, když vznikl SÁDEK projekt. Byl vytipován vhodný pozemek a započala příprava projektové dokumentace. Zadání bylo jednoduché – ať vznikne stavba odpovídající okolní zástavbě s pěknými a dostupnými byty. Samotná stavba domu započala v létě 2021 a po necelých dvou letech stojí na místě, kde před druhou světovou válkou stával dům dědičného rychtáře Sádku, nový dům obdélníkového tvaru s patrem a obytným podkrovím s přilehlou kolárnou a parkovištěm.

„Jelikož je stavba dokončená, pozvali jsme projektanty, stavební firmu i širokou veřejnost na den otevřených dveří. Návštěvníci měli jedinečnou možnost nahlédnout do jednotlivých bytů a případně se dotazovat na podmínky nájmu,“ uvádí předseda neziskové společnosti SÁDEK projekt, z.s. Milan Pišl.

Přednost při žádosti o pronájem mají skupiny obyvatel, které jsou v bytové nouzi, a kterým je poskytována pomoc – samoživitelé, senioři, osoby opouštějící dětské domovy, osoby žijící v ubytovnách nebo osoby přechodně žijící u příbuzných.

Dne otevřených dveří se zúčastnili také zastupitelé obce Dívčí Hrad. „Jsem velmi rád, že se tento projekt podařilo zrealizovat. Jedná se o největší soukromou investici do nájemního bydlení v obci za posledních deset let. I díky tomu se nám zvýší počet obyvatel obce a místní část Sádek bude více frekventovanější a živější“, pochvaluje si starosta obce Jan Bezděk.

Celkové náklady na realizaci projektu se vyšplhaly k 20 milionům korun a Integrovaný regionální operační program přispěl na stavbu domu částkou 12,5 milionu korun. Zbývající finanční prostředky poskytli členové spolku.

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná