KRNOV | Slavnostní představení veřejnosti se v rámci oslav 150 let železnice v Krnově uskuteční zítra v 11.00 hodin.

Foto: MěÚ Krnov

Lokomotiva byla vyrobena v ČKD na konci padesátých let jako jedna z posledních parních lokomotiv vůbec. V Krnově se ocitla v roce 1972, kdy ji tehdejší Československé dráhy u příležitosti Dne železničářů věnovaly městu Krnovu. Pomník s lokomotivou se pak stal symbolem krnovské železniční stanice.

Foto: MěÚ Krnov