MSK | Kriminalisté moravskoslezského odboru analytiky a kybernetické kriminality vedli vyšetřování okolností přečinů ohrožování výchovy dítěte a zneužití dítěte k výrobě pornografie.

Foto: Pixabay

Muž měl vést erotickou komunikaci s 13letou dívkou prostřednictvím mobilního telefonu se specifickou aplikací. I přes fakt, že muž byl obeznámen se skutečností, že komunikuje s dívkou mladší 15let, měl požadovat zaslání fotografií obnažených intimních částí těla a videa se sexuálními praktikami. Při komunikaci měl muž využívat uživatelského jména, odlišného od jména reálného. Ke skutku došlo v říjnu 2017 a jeho pokračování zamezila blízká (dospělá) osoba dívky.

V průběhu prověřování pak kriminalisté zjistili, že muž měl v několika měsících roku 2018 (od března do srpna) vést erotickou komunikaci s desítkami dalších poškozených – nejmladší byla jedenáctiletá. Komunikace probíhala prostřednictvím mobilního telefonu s aplikací či prostřednictvím sociálních sítí. V průběhu komunikace měl muž opět užívat fiktivní jméno, které měl změnit za jiné. Po dívkách požadoval zaslání fotografií s erotickou tématikou. Některé dívky požadavkům vyhověly. Poškozeným měl rovněž zasílat své fotografie či videa tohoto charakteru.

Způsob spáchání činu byl obdobný. Muž měl oběti požádat o přátelství, navázat komunikaci a velmi záhy vyžadovat shora popsaný obrazový materiál.

Po shromáždění důkazů zahájil vrchní komisař trestní stíhání jednadvacetiletého muže pro v úvodu textu zmíněné trestné činy. Pachateli tohoto protiprávního jednání hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Prevence:

Sociální sítě jsou zdrojem mnoha cenných informací. Jejich výhodou je možnost komunikace na velké vzdálenosti. Není našim cílem uživatelé sociálních sítí od těchto výdobytků moderní doby odradit, ale poukázat na možná rizika spojená s těmito technologiemi. Se svými dětmi komunikujte o využití možností internetu otevřeně a bez předsudků. Není výjimkou, že děti prostřednictvím internetu sdělí jakékoliv informace o sobě a při osobní komunikaci pak standardního rozhovoru schopny nejsou.

Pachatelé této trestné činnosti využívají důvěry dětí, osloví je třeba jako jejich vrstevníci, mající zájem o přátelství. Záhy je pak přimějí k pořízení a přeposlání jejich intimních fotografií, kterými je pak mohou nutit k zaslání dalších, odvážnějších. A to v tom příznivějším případě, neboť některá takto navázaná komunikace může pokračovat osobním setkáním a v krajním případě fatálními následky.

Děti je zapotřebí informovat o náležité obezřetnosti ve vztazích i při komunikaci prostřednictvím internetu, aby věděly, s kým skutečně komunikují. Znovu je vhodné zopakovat, že jakmile pořízené fotografie, videa intimního rázu někomu poskytnou, ztrácí možnost kontrolovat jejich existenci a nakládání s nimi (tzv. nad nimi ztrácí moc).

Zdroj: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.