ČR | Celková pozitivní statistika následků mimořádných událostí na železnici je nejvíce ovlivňována střety vlaku s osobami, při kterých ročně umírá na 200 osob. Drážní inspekce v letošním roce v porovnání se stejným obdobím roku 2017 zaznamenala pokles počtu usmrcených při těchto mimořádných událostech o 15 procent, přičemž o 11 % klesl i počet mimořádných událostí.

Foto: Drážní inspekce

Počet střetnutí na železničních přejezdech v roce 2018 v porovnání se stejným obdobím roku 2017 vzrostl o 2, nicméně celkový počet usmrcených při těchto mimořádných událostech se snížil o 23 %. Současně se jedná o druhý nejnižší počet usmrcených při těchto nehodách v posledních pěti letech.

Nejvyšší počet střetnutí Drážní inspekce eviduje v srpnu, kdy se událo hned 22 střetnutí. Paradoxně se jedná o měsíc s nejnižším počtem usmrcených při těchto mimořádných událostech v letošním roce. Naproti tomu nejvíce lidí zemřelo při střetnutích na přejezdech v červenci (5), kdy se událo o 6 nehod méně. Do července připadá i nejtragičtější den na železničních přejezdech, kterým je 2. 7., kdy při třech střetnutích zemřeli dva lidé a jeden byl zraněn.

Drtivou většinu nehod na železničních přejezdech i nadále způsobují neukáznění účastníci silničního provozu, kteří fatálním způsobem porušují hned několik ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Nejčastějším prohřeškem je ignorování světelné a zvukové signalizace přejezdového zabezpečovacího zařízení, nepřesvědčení se o tom, zda se k přejezdu neblíží vlak, případně objíždění, obcházení nebo podlézání sklopených závorových břeven. Drážní inspekce však eviduje i případy, kdy na železničním přejezdu automobil uvázne a nemůže přejezd před příjezdem vlaku včas opustit.

Střetnutí na železničních přejezdech od 1. ledna do 30. září nehod usmrcených zraněných doporučení Drážní inspekce označeny jednoznačným identifikátorem „P+ČÍSLO“ po jehož oznámení na lince 112 je operátor schopen během několika minut nechat zastavit provoz na dané trati.

Drážní inspekce v minulosti připravila řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti před riziky, které jim hrozí na železnici. V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje, co vše hrozí lidem na železnici, pokud se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně. Do autoškol byl také v roce 2007 distribuován film Řidič, postrach přejezdů, který zdůrazňuje pravidla při přejíždění železničních přejezdů. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostněbezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá.

Zdroj: Drážní inspekce

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.