MSK | V obcích Bílá a Bukovec slouží občanům takzvané TeleMedPointy. Tato kontaktní místa pomáhají zlepšit dostupnost lékařské péče prostřednictvím telemedicíny. TeleMedPointy umožňují měření nejdůležitějších fyziologických funkcí, získaná data mohou být sdílená ošetřujícími lékaři.

Foto: MSK

Tato moderní metoda zvyšuje dostupnost lékařské péče, šetří lidem čas, ale hlavně může s předstihem odhalit zdravotní potíž a v případě potřeby iniciovat zásah lékaře.

Telemedicína je základem kontaktních míst určených pro asistované samovyšetření hlavních fyziologických funkcí. Moravskoslezský kraj je první kraj v republice, který aktivně prostřednictvím telemedicíny řeší dostupnost lékařské péče v odlehlejších obcích, ve kterých přestal bez zástupu ordinovat praktický lékař. Teď mají možnost lidé z Bílé a Bukovce i jejich okolních obcí hlídat svůj zdravotní stav s využitím vzdáleného monitoringu. Stačí navštívit TeleMedPoint, kde vyškolený pracovník příchozího zaregistruje, vysvětlí mu, jak telemedicína funguje a pomůže dané hodnoty naměřit. Získané hodnoty jsou ihned odesílány přes zabezpečenou síť do Centra telemedicínských služeb. Pokud je potřeba, mohou data sdílet jak lékaři, tak i určená zdravotnická zařízení. Tato metoda může zefektivnit léčbu, případně včas odhalit a podchytit případné potíže.

TeleMedPointy jsou vybaveny sadami přesných zdravotnických přístrojů pro měření krevního tlaku, tělesné teploty, hmotnosti, dechové funkce, saturace krve kyslíkem, srdeční činnosti, případně glykémie. Přístroje jsou určeny a certifikovány pro self-monitoring, kdy měření provádí za asistence přítomného vyškoleného pracovníka samotný uživatel. Samozřejmostí je zabezpečení sdílených dat, ke kterým mají přístup jen osoby a instituce s písemným souhlasem pacienta.

Fakultní nemocnice Ostrava je v oblasti telemedicíny jednoznačným lídrem v Moravskoslezském kraji. Centrum telemedicínských služeb funguje prostorách nemocnice od roku 2020.

Kontaktní místa v Bílé a Bukovci doplní v regionu ještě další tři, přesné lokace jsou zatím v řešení, nicméně se jejich umístění bude směřovat do odlehlejších částí Bruntálska a Opavska, kde je horší pokrytí praktickými lékaři. Telemedpointy bude financovat Moravskoslezský kraj, na čtyři roky je pro tyto účely v krajském rozpočtu alokováno necelých 8 milionů korun.

Zdravotní pojišťovny se zatím na financování TeleMedPointů nepodílejí. Jedinou pojišťovnou, která se do projektu aktivně zapojila, je RBP, zdravotní pojišťovna.

Zdroj: MSK