MSK | Krajští zastupitelé schválili finanční podporu 27 projektů na rekonstrukce či opravy kulturně či historicky významných objektů.

Foto: MSK

„Kulturní památky a památkově chráněné objekty pro naši společnost uchovávají historickou a kulturní identitu, jsou nositeli našich tradic a napomáhají posilovat pocit soudržnosti a naši sounáležitost s regionem. Proto je nutné o tato místa pečovat. Jsou odkazem pro budoucí generace, ale také pomáhají zvyšovat atraktivitu regionu například v oblasti cestovního ruchu, což má ve výsledku pozitivní vliv i na místní ekonomiku,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo s tím, že kraj podpoří celkem 27 projektů, na které přispěje souhrnně 12 milionů korun.

Krajské prostředky jsou určené na opravu památek, které jsou zpřístupněny veřejnosti a mají tak nejen historický, ale i vzdělávací, duchovní nebo společenský význam. „Mezi podpořenými projekty najdete opravy roubenek ve Štramberku, záchranu zámku ve Slezských Pavlovicích, obnovu Jurkovičovy sušárny ve Frenštátě pod Radhoštěm, rekonstrukci venkovského domu v Heřmanovicích, opravu kamenné zdi fulneckého zámku, ale také příspěvky na rekonstrukce kostelů. Například kostel sv. Jiří v Pelhřimovech, kostel Narození Panny Marie v Andělské Hoře, kostel sv. Bartoloměje ve Studénce nebo třeba kostel sv. Jiří v Dobré,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Lukáš Curylo.

Zdroj: MSK