ČR | Téměř 1,5 miliardy korun poskytne Ministerstvo pro místní rozvoj v příštím roce v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+. Již dříve vyhlášené výzvy, s alokací 418,5 milionů korun, jsou určeny převážně pro obce do 3 tis. obyvatel, ale také pro obce do 10 tis. obyvatel. Významné finanční prostředky budou alokovány na náhradní projekty roku 2019. Jedná se o 1,03 miliardy korun. V příštím roce navíc vedle toho ministerstvo pošle na regeneraci brownfieldů 400 milionů korun.

Foto: Zdenka Spurná

Podpora vybudování a obnovy sportovní infrastruktury pro hodiny tělesné výchovy, ale také pro volnočasové sportovní aktivity nebo podpora dostupnosti služeb v podobě rekonstrukce či modernizace prostor pro obchody a ordinace – na to vše a další mohou obce podávat žádosti o dotace v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+, a to do 17. února 2020. Více informací zde.

„I pro rok 2020 vyhlašujeme ty nejžádanější dotační tituly, které obcím pomohou vybudovat, obnovit nebo zmodernizovat hřiště a sportoviště nebo rekonstruovat prostory pro lékaře a obchody. Prostřednictvím tohoto programu také odměňujeme obce oceněné v tradiční soutěži Vesnice roku. Pro úspěšné žadatele o dotace na rekonstrukce veřejných budov a na rekonstrukce místních komunikací, na které se letos nedostalo, máme dobrou zprávu. Nemusí podávat žádosti znovu, jednoduše sáhneme do zásobníku projektů,“ řekla ministryně pro místní rozvoj, Klára Dostálová.

Přehled dotačních titulů pro rok 2020:

Podprogram: Podpora obnovy a rozvoje venkova (žadatel: obec do 3 tis. obyvatel); alokace 368,5 milionů korun

· Podpora obnovy sportovní infrastruktury

· Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

· Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

· Podpora dostupnosti služeb (žadatel: obec do 1 tis. obyvatel)

· Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Podprogram: Podpora obcí s 3001 až 10 000 obyvateli; alokace 50 milionů korun

· Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Zásobník / náhradníci z roku 2019:

· Podpora obnovy místních komunikací (příjemci do 3 tis. obyvatel) ; alokace 400 milionů korun

· Podpora obnovy místních komunikací (příjemci 3 – 10 tis. obyvatel) ; alokace 100 milionů korun

· Podpora obnovy místních komunikací (příjemci nad 10 tis. obyvatel) ; alokace 30 milionů korun

· Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (příjemci do 3 tis. obyvatel) ; alokace 500 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj navíc vyhlásilo výzvu pro podávání žádostí o podporu na regeneraci tzv. brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Obecní dům, klubovna pro spolky, hasičská zbrojnice, knihovna či park. Tyto objekty tak mohou vzniknout na místech, kde nyní stojí chátrající budovy. „Mnoho obcí má na svých pozemcích například staré, opuštěné a někdy i nebezpečné továrny či staré budovy občanské vybavenosti. Tyto objekty mohou sloužit dalšímu využití, ale starostky a starostové ve svých rozpočtech na tyto investice nemají dostatek peněz. Proto jsme opět vyslyšeli jejich přání a přišli s tímto programem, který je letos vyhlášen podruhé. Dotace může sloužit jak na rekonstrukci, demolici, tak i na výkup nemovitosti,“ dodává rozvoj Klára Dostálová.

V rámci podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití mohou žádat o dotaci obce i kraje, na jejichž pozemcích se nachází objekty nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce. Podprogram je zacílen na objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru, a které budou sloužit široké veřejnosti. Ukončení přijmu žádostí je 11. května 2020.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR