RÝMAŘOV | Poslední zářijový víkend patřil v Domě kultury v Ozimku workshopu sborového zpěvu pro děti a mládež, který proběhl v rámci projektu Hudba nás spojuje spolufinancovaného z OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika Interreg V-A prostřednictvím Euroregionu Praděd.

Foto: MěÚ Rýmařov

Českými účastníky byli žáci a žákyně Základní umělecké školy Rýmařov pod vedením Mgr. Jana Kučery a Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1 pod vedením paní Herdis Soorsk. Rýmařovské a ozimecké děti společně zkoušely celý den, aby pak veřejnosti na společném koncertě zazpívaly například titulní píseň z pohádky Vaiana, Can´t Stop the Feeling! od Justina Timberlaka, Will You Be There od Michaela Jacksona nebo oboujazyčně píseň Ewy Farny Boomerang.

Workshop sborového zpěvu byl přijat velmi pozitivně jak ze strany polských, tak českých účastníků, a závěrečný koncert ocenilo ozimecké publikum dlouhotrvajícími ovacemi.

Děkujeme Mgr. Markétě Míčkové za spolupráci při organizaci a všem účastníkům projektové aktivity pak děkujeme za vzornou reprezentaci města. Příznivci sborového zpěvu si už dnes mohou zapsat, že v sobotu 16. listopadu 2019 se v sále ZUŠ na Divadelní ulici bude konat koncert ozimeckého Chóru na obcasach.

top