ČR | V souvislosti s nadcházejícími volbami do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů a povinnostmi uloženými Ministerstvu zdravotnictví, orgánům ochrany veřejného zdraví a poskytovatelům zdravotních služeb zákonem č 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 tímto zveřejňujeme jednotný vzor Potvrzení o karanténě nebo izolaci ve smyslu § 4 odst. 3 zákona 350/2020 Sb.

Foto: Vláda ČR

Osoby nemocné covid-19 či jejich epidemiologicky významné kontakty se nadcházejících voleb mohou zúčastnit, a to ve speciálním režimu a ve specifických dnech, tak jak je upraveno předmětným zákonem.

Volebním komisím údaje o seznamu osob v karanténě a izolaci předávají orgány ochrany veřejného zdraví a dále Česká správa sociálního zabezpečení. Další možností je prokázání se potvrzením o karanténě nebo izolaci ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 350/2020 Sb. – viz příloha.

Doplňujeme, že u voliče, který je evidován orgány ochrany veřejného zdraví jako nemocný či kontakt nemocného či osoba, které byla vydána e-neschopenka, tedy je evidován ČSSZ potvrzení o izolaci nebude volební komisí po fyzické osobě vyžadováno. Potvrzení po svém registrujícím poskytovateli zdravotních služeb mohou kupříkladu vyžadovat osoby pobírající starobní důchod, kterým není vydána e-neschopenka.

Jednotný vzor potvrzení byl diskutován Ministerstvem vnitra a Sdružením praktických lékařů ČR. Distribuce jednotného vzoru potvrzení mezi registrující poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a v oboru praktické lékařství pro děti a dorost probíhá dále prostřednictvím Sdružení praktických lékařů ČR, České lékařské komory, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s., krajských hygienických stanici, Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, krajskými úřady a Magistrátem hlavního města Prahy.

Prostřednictvím první výše zmíněné organizace byli plošně informováni registrující poskytovatelé (praktičtí lékaři) o důvodu a postupu uplatňování přiloženého jednotného vzoru.

Přílohy

Zdroj: MZČR