ČR | Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, které nařizuje s účinností od 10. 3. 2020 všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a zařízením sociálních služeb zákaz návštěv osob. Výjimkou je lůžková péče, která se poskytuje nezletilým pacientům, pacientům s omezenou svéprávností a rodičkám. Zákaz návštěv se také nevztahuje na hospice včetně služeb pro pacienty v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Foto: ilustrační – Pixabay

„Našim cílem je ochránit ty nejzranitelnější skupiny, ke kterým patří senioři a lidé s větším počtem závazných chorob. Cílíme proto na zařízení, kde může skutečně dojít k riziku nákazy, jako jsou například domovy pro seniory či nemocnice,“ uvedl ministr Adam Vojtěch.

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem v Evropě. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky ve vztahu k ohroženým skupinám osob.

„Mimořádné opatření se nevztahuje například na dětská oddělení či hospice, protože v těchto případech by zákaz mohl mít nepříznivé důsledky, pokud by například děti nemohly být navštěvovány svými rodiči nebo rodina nemohla navštívit své vážně nemocné příbuzné v poslední fázi života,“ dodal ministr.