KRNOV | Městský úřad upozorňuje, že mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, které se týká zákazu pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách staveb, v nichž se konají hromadné akcí s účastí nad 100 osob, se vztahuje rovněž na svatební obřady v budově radnice. Pokud se ho tedy zúčastní více jak 100 osob, všechny jsou povinny mít ochranu dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátory, roušky, ústenky, šátky, šály nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Foto: ilustrační Pixabay