OSOBLAŽSKO | Mikroregion Osoblažsko sdružuje celkem 14 spádových obcí Osoblažska a Albrechticka a funguje již od května 2002. Svou základní kancelář má v Osoblaze na náměstí, kde se mohou starostky a starostové, ale i občané členských obcí, setkat s manažerkou mikroregionu a jednotlivými členy orgánů svazku.

Foto: Zdenka Spurná

Posláním mikroregionu je řešit problémy a rozvojové aktivity, které přesahují hranice jednotlivých členských obcí. Mezi takové aktivity patří v poslední době zejména zlepšení dopravní dostupnosti regionu, investice do nových podnikatelských zón, posílení mobilního signálu a vysokorychlostního internetu nebo nákup vybavení pro pořádání velkých kulturních akcí. Zároveň mikroregion realizuje společné vzdělávání starostů a zaměstnanců členských obcí či organizuje každý rok v září velmi populární gastronomickou soutěž „Ochutnej Osoblažsko“.

Poslední setkání starostek a starostů Mikroregionu Osoblažsko proběhlo v úterý 4. dubna 2023 v salónku restaurace Penzionu EDEN v Jindřichově. Zástupcům obcí se zde představila nová ředitelka neziskové společnosti Rozvoj Krnovska o.p.s.  Anna Vaverová a prezentaci svých služeb přednesla dotační společnost dotacesnadno. Starostky a starostové také projednali informace k programu na podporu znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje na rok 2023 a diskutovali o podmínkách, které jim umožní využít tento program pro své rozvojové projekty v dalších letech.

„Pro nás na Osoblažsku je důležité nabídnout nejen našim občanům, ale také nově příchozím, kvalitní bydlení. Je třeba modernizovat náš bytový fond. Potřebné finance však chybí, protože není možné v obecních bytech vybírat tak vysoké nájemné jako na Krnovsku nebo Opavsku. Tyto příjmy do rozpočtů obcí na Osoblažsku jsou nižší a nedostává se tím pádem na potřebnou rekonstrukci obecních bytů. Dotační titul Moravskoslezského kraje na podporu znevýhodněných oblastí představoval optimální cestu, jak jsme po pečlivé přípravě mohli v minulých letech rekonstrukce obecních bytů financovat,“ uvádí předseda mikroregionu starosta obce Dívčí Hrad Jan Bezděk.

Starostky a starostové se na společném setkání zabývali i stavem krajských silnic, z nichž některé jsou ve špatném stavu. „Pokud chceme na Osoblažsko přilákat nové investory nebo občany, je třeba jim nabídnout i kvalitní infrastrukturu, jakou je rychlý internet nebo dobrou dopravní dostupnost. Naším cílem je, aby komunikace č. II/457 vedoucí přes obce Vysoká a Dívčí Hrad splnila co nejdříve parametry silnice II. třídy a zvýšila tím pohodlnou dopravní obslužnost této části regionu,“ doplňuje Bezděk. Členové mikroregionu podporují myšlenku, že tímto krokem bude Osoblažsko dostupnější pro nové potenciální investory a zaměstnavatele, kteří na Osoblažsku dokážou zřídit nová pracovní místa.

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná