KRNOV | Přednáška přiblíží vývoj tehdejšího okresu Krnov v kontextu proměny pohraničí v období mezi koncem druhé světové války a zavedením krajského zřízení k 1. lednu 1949. Pozornost se zaměří na průběh vysídlování německého obyvatelstva a na situaci zůstavších Němců.

Foto: Plakát akce

Dále bude přiblížen způsob osídlování regionu a skladba novoosídlenců. Zaměříme se také na dopady politických a demografických změn na bezpečnostní situaci, zejména na problematiku německé rezistence a zajištění “nové” československo-polské hranice. Přednášející: Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D., vedoucí Oddělení historického výzkumu – Slezský ústav, Slezské zemské muzeum. Vstupné je dobrovolné.

Zdroj: MěÚ Krnov